JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Nabavka goriva i maziva Otvoreni SAX d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, export-import Gračanica 29.5.2012. 450.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Nabavka polovnog buldozera - gusjeničara Otvoreni Remont-Zanat d.o.o. Doboj Istok 17.12.2012. 102.547,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Ugovor o nabavci goriva i maziva Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 8.6.2015. 64.582,08 SG 47/15
JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Nabavka kanti za odlaganje otpada zapremine 120 litara prema tehničkim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 68.769,00 SG 99/15