JP Putevi Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija regionalnog puta R-405 Banja Luka-Sanski Most, dionica: Bronzani Majdan - Stratinska - Granica Federacije (Tromeđa) (od PR 1 do PR 85), L=1.851,28 m, referenca131/10 Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 10.12.2010. 662.182,05 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na rehabilitaciji regionalnog puta R-415a Šipovo - Baraći, referenca broj 073/10 Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 2.2.2011. 3.590.383,80 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje dodatnih radova sanacije mosta kod pijace u Mrkonjić Gradu, broj B732, na putu R412, Mrkonjić Grad - Crna Rijeka Pregovarački Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 10.1.2011. 104.204,99 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Putevi Republike Srpske Sukcesivna nabavka računara i održavanje računara i računarske opreme Otvoreni INFOCOM RAČUNARI d.o.o. Banja Luka 26.1.2011. 22.441,50 Službeni glasnik BiH 5/11
JP Putevi Republike Srpske Rekonstrukcija kolovozne trake na regionalnom putu R-476, na dionici Gođenje-Budeta, u dužini od 8,16 km Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 14.3.2011. 2.055.161,30 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja i modernizacija regionalnog puta R-413 Kotor Varoš-Kneževo Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 10.12.2010. 1.339.194,67 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Putevi Republike Srpske Stručno-tehnički nadzor na rehabilitaciji puta M-19.2 Vlasenica-Tišića, dužina 9,32 km Pregovarački Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.12.2010. 13.279,50 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja i modernizacija regionalnog puta R-476 Čelinac-Prnjavor, dionica Branešci-Reljevac Pregovarački PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 24.1.2011. 430.482,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na magistralnom putu M-8 Foča-Duhovna akademija Otvoreni Srbinjeputevi a.d. Foča 26.1.2011. 655.319,95 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Putevi Republike Srpske Konsultantske usluge stručno-tehničkog nadzora na rehabilitaciji puteva za 2009. godinu Podkozara-Čajniče-Metaljka Pregovarački IG Inženjering, Trebinje Trebinje 13.1.2011. 9.800,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje dodatnih radova na sanaciji mosta preko Mokranjske Miljacke u Ljubogošti, br. B326, na putu M19, Sumbulovac-Ljubogošta Pregovarački HERING d.d. Široki Brijeg 8.2.2011. 95.918,67 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Putevi Republike Srpske Revizija finansijskih izvještaja JPPutevi RS za 2010. i 2011. godinu, referenca broj 190/10 Otvoreni DELOITTE d.o.o Banja Luka Banja Luka 7.3.2011. 93.600,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS za potrebe investicije u rekonstrukciju magistralnog puta M-16 Banja Luka- Gradiška, dionica Prijedorska petlja - Klašnice, referenca broj 125/10 Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 11.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JP Putevi Republike Srpske Dodatni nadzor na rehabilitaciji puta M.14-1 Bijeljina-Šepak, dužina 30,40 km Pregovarački Institut za puteve d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 21.996,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Putevi Republike Srpske Bankarske usluge vođenja računa prihoda i priliva JP Putevi RS i obavljanja poslova platnog prometa Otvoreni Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka, Bobar banka a.d. Bijeljina Banja Luka, Bijeljina 25.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
JP Putevi Republike Srpske Bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS, kredit u iznosu od 13.500.000,00 KM na rok otplate od 10 godina Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 13.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta u Zalužanima Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 5.8.2011. 514.148,43 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Putevi Republike Srpske Zamjena putničkih vozila po sistemu staro za novo, za nova putnička vozila Otvoreni Autokomerc d.o.o. Banja Luka 1.7.2011. 307.779,98 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Putevi Republike Srpske Usluge stručno-tehničkog nadzora na izvođenju radova III faze obilaznice oko grada Bijeljina u dužini od oko 3,5 km, od raskrsnice Bijeljina - Ugljevik - Tuzla do raskrsnice Bijeljina - Zvornik Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.8.2011. 30.537,00 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Putevi Republike Srpske Bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS, kredit u iznosu od 16.500.000,00 KM na rok otplate od 10 godina za finansiranje investicija u putnu infrastrukturu Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 15.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenj radova na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, na lokaciji starog mosta br. 550, na putu R474, dionica Gornja Vijaka 2 - Razboj Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 6.10.2011. 1.147.116,33 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na magistralnom putu M-8 Foča - Duhovna Akademija Pregovarački Srbinjeputevi a.d. Foča 17.10.2011. 189.778,05 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izgradnji tunela Stambolčić Pregovarački Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 7.10.2011. 2.975.645,28 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izgradnji regionalnog puta R-413 Kotor Varoš - Mitrovići, dionica Kotor Varoš - Sokoline, dužine l=2.585,97 m, referenca 094/11 Pregovarački Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 17.10.2011. 572.012,12 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Putevi Republike Srpske Lot 1: Izgradnja nove rasvjete u tunelima, rasvjetu prilaznih zona tunela, te izgradnja pripadajućih trafo-stanica u tunelima Brodar II, Cera I i Cera II Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 21.10.2011. 605.217,24 Službeni glasnik BiH 88/11