JKP 6. mart d.o.o. Goražde

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 1: Vodovodni i kanalizacioni materijal Otvoreni Fortex d.o.o. Goražde 18.5.2012. 29.020,35 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 2: Vodomjeri (mjerač potrošnje vode) Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 8.5.2012. 19.050,01 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 3: Vodovodni materijal Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 37.378,33 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 4: Građevinski materijal Otvoreni Fortex d.o.o. Goražde 18.5.2012. 10.616,75 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 5: Gorivo i mazivo Otvoreni Enol d.o.o Goražde 7.5.2012. 261.421,50 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 6: Sitan inventar Otvoreni Fortex d.o.o. Goražde 18.5.2012. 2.914,87 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 7: Kancelarijski materijal Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 8.5.2012. 7.314,32 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 9: HTZ oprema Otvoreni Fortex d.o.o. Goražde 18.5.2012. 3.572,65 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 10: Elektromaterijal Otvoreni Fortex d.o.o. Goražde 18.5.2012. 13.560,13 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 11: Hemikalije za vodu Otvoreni Hemija patenting Lukavac 9.5.2012. 75.041,20 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 3: Nabavka nafte D1 ili EURO5, benzin, hidraulična i motorna ulja Otvoreni Enol d.o.o Goražde 29.4.2013. 254.337,61 Službeni glasnik BiH 34/13
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala Otvoreni Novogradnja d.o.o. Goražde Goražde 27.5.2013. 34.910,61 Službeni glasnik BiH 42/13
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnije banke za obrtna finansijska sredstva Otvoreni BOSNA BANK INTERNATIONAL Sarajevo 3.6.2013. 215.925,60 Službeni glasnik BiH 49/13
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka ventila, mufni, cijevi, spojki i sl. od 1/2 - 3 Otvoreni Fortex d.o.o. Goražde 21.5.2014. 26.990,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 2: Nabavka ventila, šibospojki, fazonski i nefazonski komadi Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 22.5.2014. 51.800,01 Službeni glasnik BiH 43/14
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 3: Nabavka nafte D1 ili EURO5, benzin, hidraulična i motorna ulja Otvoreni Enol d.o.o Goražde 20.5.2014. 248.335,94 Službeni glasnik BiH 43/14
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 4: Kogaulant ecokem 383, Natrijum hlorid NaCIO2, Solna kiselina HCI Otvoreni Hemija patenting Lukavac 26.5.2014. 525.200,01 Službeni glasnik BiH 43/14
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 1 - Nabavka ventila, mufni, cijevi, spojki i slično od 1/2-3 Otvoreni Fortex d.o.o. Goražde 7.8.2015. 50.844,12 SG 68/15
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 2 - Nabavka ventila, žibospojki, fazonski i nefazonski komadi Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 23.7.2015. 74.808,00 SG 68/15
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Nabavka hemijskih proizvoda na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u finansijskom planu za 2015 godinu Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 1.8.2015. 105.040,00 SG 70/15
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Nabavka goriva i maziva na osnovu potreba ugovornog organa predviđenih u finansijskom planu za 2015 godinu Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 6.8.2015. 387.738,65 SG 70/15