JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Nabavka pumpi sa elektro motorom i rezervnim dijelovima Ograničeni HIDROFLEKS d.o.o. Tuzla Tuzla 7.5.2012. 20.494,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Izvođenje građevinskih radova na izradi priključaka na gradsku kanalizaciju i vodovodnu mrežu na području općine Sanski Most Ograničeni JKP Sana d.o.o. Sanski Most 9.5.2012. 43.695,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Nabavka rezervnih dijelova za sistem UV 200/35 RACK Ograničeni Nobilis d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.1.2013. 18.113,83 Službeni glasnik BiH 8/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 1: Nabavka PVC i PE cijevi Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 15.3.2013. 37.133,05 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 2: Nabavka fazonske armature i spojnog materijala Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 15.3.2013. 20.930,31 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 1: Nabavka PVC i PE cijevi Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 15.3.2013. 37.133,05 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 2: Nabavka fazonske armature i spojnog materijala Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 15.3.2013. 20.930,31 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 4: Nabavka fazonskih komada Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 11.566,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 6: Nabavka ogrlica za kućne priključke Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 12.360,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most Lot 7: Nabavka vodomjera Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 27.2.2013. 92.186,00 Službeni glasnik BiH 24/13