Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 1: Hlorovodonična kiselina (HCl) Otvoreni Hemija patenting Lukavac 30.4.2012. 129.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 2: Natrijeva lužina (NaOH) Otvoreni Hemija patenting Lukavac 30.4.2012. 220.800,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 3: Ugalj lignit; vrsta: kocka Otvoreni EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Doboj 30.4.2012. 698.358,27 Službeni glasnik BiH 40/12
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 4: Nafta D4 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 30.4.2012. 123.840,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 5: Mazut do 3% sumpora Otvoreni IGMIN MM d.o.o. Modriča 30.4.2012. 349.500,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka polovnih jonskih izmjenjivača Otvoreni DEJANOVIĆ-PRODUKT d.o.o. Kostajnica 4.4.2013. 130.500,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka repromaterijala i energenata Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 24.5.2013. 118.800,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Špediterske usluge Otvoreni MERIDIAN a.d. Banja Luka 16.8.2013. 85.000,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka hlorovodonične kiseline (HCl) Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 13.9.2013. 163.800,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka natrijeve lužine (NaOH) Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 13.9.2013. 332.400,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka natrijum bisulfita Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 13.9.2013. 165.000,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Ugalj lignit Otvoreni EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Doboj 27.8.2013. 873.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Mazut do 3% S Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.9.2013. 471.200,00 Službeni glasnik BiH 79/13