Kantonalna bolnica Orašje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Nabava epruveta za koagulaciju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 8.3.2012. 7.744,20 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 3: Nabava reagenasa za biokemijske analize Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 86.978,06 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 4: Nabava potrošnog materijala za laboratoriju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 8.3.2012. 10.875,87 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 5: Nabava reagenasa za srčane markere Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 12.345,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 6: Nabava reagenasa za koagulaciju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 21.943,11 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Nabava plina za grijanje (propan-butan) Otvoreni EUROPLIN d.o.o. Orašje 17.4.2012. 140.850,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Nabava hrane i prehrambenih proizvoda za potrebe bolničke kuhinje Otvoreni Maxi d.o.o. Orašje 25.5.2012. 94.412,80 Službeni glasnik BiH 52/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 2: Nabava materijala za čišćenje i održavanje županijske bolnice Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 25.5.2012. 30.508,20 Službeni glasnik BiH 52/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 1: Nabava cijevi za drenažu, tubusa endotrahealnih, katetera, sondi Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 16.133,90 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 2: Nabava gaze Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 5.7.2012. 27.760,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 3: Nabava vate Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 6.770,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 4: Nabava igala, kanila, nožića sterilnih Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 13.717,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 5: Nabava flastera Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 5.7.2012. 6.546,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 6: Nabava indikator traka za sterilizaciju, EKG elektroda, trakica za GUK Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 5.7.2012. 24.382,79 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 7: Nabava sistema za infuziju, šprica, vrećica urinarnih Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 32.820,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 8: Nabava zavojnog materijala Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 5.7.2012. 8.111,79 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 9: Nabava dezificijensa Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 35.468,60 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 10: Nabava potrošnog materijala za ginekologiju i dr. raznog potrošnog materijala Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 9.091,80 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 11: Nabava sterilnih rukavica Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 5.7.2012. 40.260,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 12: Nabava nesterilnih rukavica Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 5.7.2012. 9.380,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 13: Nabava šivaćeg materijala Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 5.7.2012. 89.133,20 Službeni glasnik BiH 62/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 3: Nabava dijagnostičkih materijala za potrebe Službe za transfuzijsku, medicinu i Službe za laboratorijsku dijagnostiku-Reagensi za koagulaciju (aparat COATRON M-4) Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 31.12.2013 10.548,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 5: Reagensi i potrošni materijal za Access 2 Beckman Coulter aparat (za HBsAg, HCV, HIV testiranje) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2013 75.161,81 Službeni glasnik BiH 4/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 6: Nabava Vacum sistemi za uzimanje uzoraka Otvoreni HOLOS BH d.o.o. Orašje 31.12.2013 15.365,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Kantonalna bolnica Orašje Lot 13: Imunologija - Access 2- Beckman Coulter Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2013 89.640,65 Službeni glasnik BiH 4/14