Opština Jajce

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Jajce Sanacija i rekonstrukcija puta Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.4.2012. 179.418,80 Službeni glasnik BiH 34/12
Opština Jajce Lot 1: Gradske ulice Otvoreni KOMOTIN d.o.o. Jajce 17.7.2012. 180.798,90 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Lot 2: Sanacija mosta u Bilim Vodama Otvoreni KOMOTIN d.o.o. Jajce 17.7.2012. 132.156,37 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Lot 3: Probijanje trase puta Vlasinje Barevo Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 11.7.2012. 44.950,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Lot 4: Sanacija mosta u Karićima Otvoreni BH 4 d.o.o. Jajce 17.7.2012. 85.430,43 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Lot 5: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - Desna obala Vrbasa Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 26.7.2012. 170.296,50 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Lot 6: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - Lijeva obala Vrbasa Otvoreni KOMOTIN d.o.o. Jajce 17.7.2012. 138.025,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Izgradnja kanalizacije u naselju Baščeluci Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 20.6.2012. 64.486,91 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Jajce Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine jajce u 2013. godini Otvoreni NIZAM d.o.o. Jajce Jajce 3.5.2013. 35.460,81 Službeni glasnik BiH 40/13
Opština Jajce Nabavka radova koji se odnose na izgradnju javne rasvjete na području Opštine Jajce u 2013. godini Otvoreni Radić Company d.o.o. Jajce 30.7.2013. 76.384,91 Službeni glasnik BiH 66/13
Opština Jajce Nabavka saobraćajnih znakova Otvoreni Euro-znak d.o.o. Banjaluka Banja Luka 3.10.2013. 16.034,56 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Jajce Nabavka radova koji se odnose na sanaciju i rekonstrukciju Zgrade finansija u Jajcu Otvoreni MARUŠIĆ d.o.o. Jajce 23.9.2013. 84.032,15 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Jajce Nabavka lož ulja za potrebe opštine Jajce u 2013. godini Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 26.3.2013. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Jajce Nabavka usluga održavanja javne rasvjete Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 15.5.2014. 89.772,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Jajce Nabavka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.2.2014. 72.807,61 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Jajce Lot 1: Redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 20.5.2014. 179.661,31 Službeni glasnik BiH 45/14
Opština Jajce Lot 2: Redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 20.5.2014. 193.527,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Opština Jajce Lot 3: Održavanje saobraćajne signalizacije Otvoreni MUKIĆ-KOMERC d.o.o Jajce 20.5.2014. 76.581,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Opština Jajce Sanacija i rekonstrukcija javne rasvjete Otvoreni Radić Company d.o.o. Jajce 16.7.2014. 114.244,53 Službeni glasnik BiH 60/14
Opština Jajce Nabavka sadnica malina i opreme za navodnjavanje Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 22.10.2014. 68.313,92 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 1: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija gradskih ulica Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.9.2014. 114.659,12 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 2: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - dnolučki prsten Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 7.10.2014. 140.783,43 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 3: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - desna obala rijeke Vrbas Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.9.2014. 94.825,54 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 4: Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva - lijeva obala rijeke Vrbas Otvoreni RUDNICI GIPSA d.d. Donji Vakuf 16.9.2014. 43.322,96 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Jajce Lot 5: Probijanje trase Vlasinje - Barevo Otvoreni KOMOTIN d.o.o. Jajce 15.9.2014. 47.807,75 Službeni glasnik BiH 89/14