Jedinstveni općinski organ - Općinski Načelnik Žepče

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Jedinstveni općinski organ - Općinski Načelnik Žepče Javna nabava kamiona za prikupljanje otpada kapaciteta 7 tona Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 26.3.2012. 176.900,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Jedinstveni općinski organ - Općinski Načelnik Žepče Izrada bazena-rezervoara 2x200 m3 (završetak radova) Otvoreni Tadić Cop d.o.o. Žepče 8.10.2013. 141.059,27 Službeni glasnik BiH 89/13