Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Usluga servisa, opravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnihdijelova iz programa VW (ovlašteni servis sa originalnim rezervnim dijelovima) Otvoreni Buba Commerce d.o.o. Vitez 14.3.2012. 195.060,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1: Usluge servisa, opravke, isporuke rezevnih i potrošnih dijelova iz programa ŠKODA (ovlašteni servis sa originalnim rezervnim dijelovima) - lot 2 Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.3.2012. 94.861,95 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3: Usluge servisa, opravke, isporuke rezervnih i potrošnih dijelova za vozila (HYNDAI, AUDI, NISAN, PUCH, KIA I DR.) te servisiranje motocikla YAMAHA I JF 125 Otvoreni AUTOMERC ŠKORO d.o.o. Kiseljak 7.3.2012. 51.592,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 4: Usluge autolimarskih i lakirerskih radova za sva vozila u vlasništvu Vlade SBK Otvoreni AUTO KUĆA BUBA Vitez 14.3.2012. 17.928,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 2: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Kiseljak i Kreševo Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.3.2012. 71.281,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 4: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Donji Vakuf Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.3.2012. 53.784,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 5: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Vitez Otvoreni Paladij d.o.o. Vitez 7.3.2012. 77.532,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 6: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika na području općine Fojnica Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.3.2012. 55.486,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 7: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Novi Travnik Otvoreni TIOIL d.o.o. Stara Bila, Vitez Vitez 20.3.2012. 54.697,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 8: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Bugojno Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 19.3.2012. 72.860,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 9: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Jajce i Dobretići Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.3.2012. 51.759,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 10: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Busovača Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.3.2012. 53.784,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Nabavka mrkog uglja za budžetske korisnike na području Srednjobosanskog kantona Otvoreni Harmeli d.o.o. Banovići 19.3.2012. 209.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 2: Usluge servisiranje računara, printera i kopir aparata Otvoreni Ocean d.o.o. Travnik Travnik 13.3.2012. 14.567,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1: Kancelarijski potrošni materijal za sve budžetske korisnike Vlade SBK/KSB Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 25.4.2012. 54.050,90 Službeni glasnik BiH 36/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 5: Nabavka sredstava, elekto materijal, vodo materijal, sredstva za krečenje i dr. Otvoreni TRGO TEN d.o.o. Travnik 13.3.2012. 79.237,10 Službeni glasnik BiH 36/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1: Nabavka putničkih vozila Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2012. 153.560,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Osiguranje zaposlenika i vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., Croatia osiguranje dd Banja Luka, Ljubuški 10.6.2014. 373.710,18 Službeni glasnik BiH 48/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1: Program za paraplegičare Otvoreni Izvor komerc d.o.o. Banja Luka 9.6.2014. 21.538,46 Službeni glasnik BiH 52/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 2: Proteze ruku Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Bihać Bihać 9.6.2014. 32.820,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3: Potkoljene i natkoljene proteze Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Bihać Bihać 9.6.2014. 233.260,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1: Nabavka i isporuka goriva za područje općine Travnik Otvoreni T dizel d.o.o. Novi Travnik 15.8.2014. 137.820,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 2: Nabavka i isporuka goriva na području općine Kiseljak i Kreševo Otvoreni BM COMMERCE d.o.o. Kiseljak 15.8.2014. 57.734,20 Službeni glasnik BiH 68/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3: Nabavka i isporuka goriva na području općine Gornji Vakuf / Uskoplje Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 50.553,84 Službeni glasnik BiH 68/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 5: Nabavka i isporuka goriva na području općine Vitez Otvoreni T dizel d.o.o. Novi Travnik 15.8.2014. 65.960,69 Službeni glasnik BiH 68/14