Fond za zaštitu okoliša FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond za zaštitu okoliša FBiH Predmet ugovora je isporuka cijevnog materijala i revizonih okna sa poklopcima za izgradnju odvodnog kolektora od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Odžaku do ispusta u rijeku Bosnu Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 397.139,22 Službeni glasnik BiH 29/12
Fond za zaštitu okoliša FBiH Pružanje bankarskih usluga vođenja transakcijskog, deviznog i depozitnog računa Otvoreni UNION BANKA d.d. Sarajevo 21.6.2012. 0,01 Službeni glasnik BiH 54/12