JU Studentski centar Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Studentski centar Pale Lot 1: Prehrambeni artikli Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 14.3.2012. 212.057,95 Službeni glasnik BiH 27/12
JU Studentski centar Pale Lot 5: Nabavka sredstava za higijenu i održavanje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 18.090,80 Službeni glasnik BiH 27/12
JU Studentski centar Pale Lot 2: Nabavka svježeg mesa Otvoreni SZTMR Adria Pale 4.4.2012. 193.646,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JU Studentski centar Pale Lot 3: Nabavka konzervi (pašteta 75 g i mesni narezak 150 g) Otvoreni LEBURIĆ KOMERC d.o.o. Prnjavor 16.5.2012. 33.400,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JU Studentski centar Pale Lot 1: Pileće meso Otvoreni Cimi prom d.o.o. Pale 5.7.2012. 42.735,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JU Studentski centar Pale Lot 3: Hljeb i pecivo Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 5.7.2012. 136.752,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JU Studentski centar Pale Lot 6: Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 15.8.2012. 48.110,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JU Studentski centar Pale Lot 8: Nabavka svježeg voća i povrća Otvoreni Poljoprivredni proizvođač Simić Borislav Međaši Bijeljina 16.8.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JU Studentski centar Pale Lot 10: Nabavka suhomesnatih proizvoda Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 16.8.2012. 81.840,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JU Studentski centar Pale Lot 1: Lož ulje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.8.2012. 111.956,70 Službeni glasnik BiH 68/12
JU Studentski centar Pale Lot 2: Gorivo za automobile Otvoreni Sarajevoinvest d.o.o. Pale 15.8.2012. 12.855,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JU Studentski centar Pale Lot 3: Mrki ugalj Otvoreni Novi rudnik mrkog uglja Miljevina a.d. Foča Foča 22.8.2012. 48.715,90 Službeni glasnik BiH 68/12
JU Studentski centar Pale Nabavka svježeg mesa Pregovarački Vizion d.o.o. Rogatica 19.12.2012. 26.216,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JU Studentski centar Pale Nabavka svježeg mesa Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 31.5.2013. 71.700,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JU Studentski centar Pale Lot 1: Mrki ugalj Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 18.10.2013. 38.461,50 Službeni glasnik BiH 85/13
JU Studentski centar Pale Lot 2: Lož ulje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.9.2013. 119.658,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JU Studentski centar Pale Sredstva za održavanje higijene Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 29.914,50 Službeni glasnik BiH 30/14
JU Studentski centar Pale Nabavka svježeg mesa Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 30.5.2014. 85.470,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JU Studentski centar Pale Nabavka hljeba i peciva Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 11.7.2014. 153.846,00 Službeni glasnik BiH 52/14
JU Studentski centar Pale Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 15.8.2014. 19.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JU Studentski centar Pale Nabavka suvomesnatih proizvoda Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 15.8.2014. 29.914,50 Službeni glasnik BiH 68/14
JU Studentski centar Pale Nabavka kolonijalno prehrambene robe Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 8.9.2014. 170.940,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JU Studentski centar Pale Nabavka pilećeg mesa Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 19.9.2014. 21.367,50 Službeni glasnik BiH 77/14
JU Studentski centar Pale Nabavka voća i povrća Otvoreni Poljoprivredni proizvođač Milan Lazić Bijeljina 22.9.2014. 40.170,90 Službeni glasnik BiH 77/14
JU Studentski centar Pale Lot 2: Nabavka lož ulja Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 22.9.2014. 116.666,55 Službeni glasnik BiH 80/14