JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1: Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.2.2012. 63.159,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2: Nabavka tonera, ketridža i ribona Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.3.2012. 64.161,80 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji kablovske kanalizacije na području Općine Cazin, dionica Kružni tok-Žitarnica Otvoreni MC Stella d.o.o. Velika Kladuša 3.5.2012. 78.529,10 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Izrada glavnog projekta tehničke i protivpožarne zaštite imovine i lica u objektima Podružnice Elektrodistribucije Bihać Otvoreni Soko BH d.o.o. Tuzla 25.5.2012. 12.500,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1: Zaštitni šljemovi, naočale, štitnici, zaštitne rukavice i sanitetska oprema Otvoreni ANNOA d.o.o. Tuzla Tuzla 30.4.2012. 6.281,87 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 3: Zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 60.525,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 4: Zaštitna oprema Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 3.465,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 5: Zaštitna oprema Otvoreni MP Metal product d.o.o. Sarajevo 18.5.2012. 14.612,20 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 6: Zaštitna oprema Otvoreni C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.4.2012. 23.710,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na području Cazina Otvoreni Elektrovod d.o.o. Cazin Cazin 1.10.2012. 169.979,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na području Bosanske Krupe Otvoreni Elpos d.o.o. Bosanska Krupa 1.10.2012. 47.285,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Rekonstrukcija dalekovoda u Cazinu Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.10.2012. 130.603,74 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1: Nabavka materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u Bihaću i Bosanskoj Krupi Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 14.9.2012. 339.601,05 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2: Nabavka materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u Cazinu Otvoreni MC Stella d.o.o. Velika Kladuša 4.10.2012. 526.211,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 3: Nabavka materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u Velikoj Kladuši i Bužimu Otvoreni MC Stella d.o.o. Velika Kladuša 4.9.2012. 453.368,96 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 4: Nabavka materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u Bosanskom Petrovcu, Ključu i Sanskom Mostu Otvoreni MC Stella d.o.o. Velika Kladuša 4.9.2012. 140.501,99 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Nabavka materijala/opreme i izvođenje građevinsko zanatskih radova na izgradnji objekta Centralno skladište sa radionicama i garažama Otvoreni Džena d.o.o. Gradačac 17.10.2012. 575.292,92 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Izvođenje građevinskih radova za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području opštine Bihać Otvoreni SZD Rovokopačka, Bihać Bihać 22.1.2013. 49.956,35 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Nabavka autoguma za motorna vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 19.4.2013. 22.515,00 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1: Prokres drveća i sitnog rastinja ispod elektroenergetskih objekata na području opštine Bihać i Cazin Otvoreni Elektrovod d.o.o. Cazin Cazin 3.9.2013. 16.891,50 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2: Prokres drveća i sitnog rastinja ispod elektroenergetskih objekata na području opštine B. Petrovac, Ključ i Sanski Most Otvoreni ELEKTRO MONTAŽA d.o.o. Ključ 4.9.2013. 21.447,50 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 3: Prokres drveća i sitnog rastinja ispod elektroenergetskih objekata na području opštine Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim Otvoreni Bedem d.o.o. Žepče Žepče 6.9.2013. 19.924,80 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1: Radovi za izvođenje na elektrodstributivnim objektima u 2013. godini na području opštine Bihać Otvoreni Zuban d.o.o. Bihać 9.10.2013. 136.388,60 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2: Radovi za izvođenje na elektrodstributivnim objektima u 2013. godini na području opštine Cazin Otvoreni Elektro obnova Pašalić d.o.o. Bosanska Krupa 9.10.2013. 338.030,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 3: Radovi za izvođenje na elektrodstributivnim objektima u 2013. godini na području opštine Velika Kladuša Otvoreni MC Stella d.o.o. Velika Kladuša 26.9.2013. 213.468,85 Službeni glasnik BiH 83/13