JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Cell-Dyn 1800 Abbott Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 30.1.2012. 8.080,27 Službeni glasnik BiH 17/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 1: Nabavka hljeba i brašna Otvoreni BODAXCO IMEPEX d.o.o. Bijeljina 18.5.2012. 27.680,20 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 2: Nabavka jaja, pilećeg mesa, ribe i prerađevina od mesa Otvoreni SOLUN TRANS d.o.o. Bijeljina 21.5.2012. 26.139,40 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 3: Nabavka mesa Otvoreni LEDER d.o.o. Bijeljina 18.5.2012. 26.990,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 4: Nabavka konzerviranog voća i povrća Otvoreni JOVANOVIĆ - KOMERC d.o.o. Bijeljina Bijeljina 18.5.2012. 7.884,50 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 5: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni SOLUN TRANS d.o.o. Bijeljina 21.5.2012. 17.616,50 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 6: Nabavka namirnica Otvoreni SOLUN TRANS d.o.o. Bijeljina 21.5.2012. 22.419,26 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 7: Nabavka sredstava za pranje veša Otvoreni SOLUN TRANS d.o.o. Bijeljina 21.5.2012. 14.518,30 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 8: Nabavka sredstava za održavanje higijene Otvoreni SOLUN TRANS d.o.o. Bijeljina 21.5.2012. 15.746,40 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Izrada priključka na vodovodnu mrežu za objekat Nove bolnice Pregovarački Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina Bijeljina 7.6.2012. 14.130,41 Službeni glasnik BiH 47/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Marketing i izvještavanje o radu Opšte bolnice Sveti Vračevi Bijeljina Pregovarački ASTRA MEDIA d.o.o. Bijeljina Bijeljina 2.7.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Testovi za aparat Vidas Biomerieux Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 30.7.2012. 22.306,04 Službeni glasnik BiH 64/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Biosen C (aparat za određivanje glukoze iz kapilarne krvi) Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.9.2012. 10.486,70 Službeni glasnik BiH 77/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi za određivanje protrombinskog vremena - Technoplastin HIS Technoclone i potrošni materijal za aparat Thrombotrack Nycomed (kivete i kuglice) Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.9.2012. 2.951,84 Službeni glasnik BiH 77/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagenasi i potrošni materijal za aparat Elecsys 2010 - Roche za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 19.9.2012. 147.350,80 Službeni glasnik BiH 77/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Servisiranje CT aparata GE LightSpeed Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 3.12.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Cobas B 221 - Roche Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 21.430,90 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Hitachi 912 - Roche Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 43.607,65 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Cobas Integra - Roche Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 37.155,27 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Cardiac Reader Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 2.295,78 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Cell - Dyn 1800 Abbott Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.2.2013. 8.443,70 Službeni glasnik BiH 14/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lož ulje Pregovarački BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 7.2.2013. 173.504,27 Službeni glasnik BiH 16/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Set za određivanje CRP analize iz kapilarne krvi na aparatu NYCOCARD READER Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 13.5.2013. 7.395,48 Službeni glasnik BiH 42/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Lot 1: Nabavka hljeba i brašna Otvoreni Žitopromet a.d. Bijeljina 10.6.2013. 21.761,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Tečni naftni gas - TNG (propan-butan) za potrebe grijanja objekta Nove bolnice Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 14.6.2013. 186.000,00 Službeni glasnik BiH 55/13