Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Usluge održavanja i servisiranja vozila marke Škoda Pregovarački Hercegovina auto d.d. Mostar 15.2.2012. 3.796,06 Službeni glasnik BiH 15/12
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Nabavka agencijske usluge za prodaju avio karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.2.2012. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Nabavka poštanskih usluga Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.7.2012. 4.666,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Zakup oglasnog prostora - dnevne novine Pregovarački OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 23.7.2012. 5.326, 70 Službeni glasnik BiH 66/12
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Zakup oglasnog prostora - dnevne novine Pregovarački VEČERNJI LIST BH d.o.o. Mostar 23.7.2012. 7.703, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Automobil terenac, koji spada u segment kompaktno SUV vozilo Otvoreni KIA C.J.I. BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2012. 49.564,10 Službeni glasnik BiH 98/12
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Lot 1: Usluge održavanja i servisiranja vozila marke škoda Pregovarački Hercegovina auto d.d. Mostar 15.2.2013. 4.358,73 Službeni glasnik BiH 14/13
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Zakup oglasnog prostora-dnevne novine Pregovarački VEČERNJI LIST BH d.o.o. Mostar 25.7.2013. 10.550,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Zakup oglasnog prostora-dnevne novine Pregovarački OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 25.7.2013. 7.999,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Nabavka DMS software Otvoreni ORKA d.o.o. Sarajevo, Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.7.2013. 41.747,30 Službeni glasnik BiH 59/13
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Poštanske usluge Pregovarački HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar Mostar 16.9.2013. 5.019,67 Službeni glasnik BiH 73/13
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Održavanja i servisiranje vozila marke škoda Pregovarački Hercegovina auto d.d. Mostar 28.4.2014. 2.680,77 Službeni glasnik BiH 39/14