JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka goriva za 2012 godinu Otvoreni Enol d.o.o Goražde 25.1.2012. 123.329,70 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2: Nabavka maziva za 2012 godinu Otvoreni Enol d.o.o Goražde 25.1.2012. 23.357,20 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 3: Nabavka motornih pila i rezervnih dijelova za 2012 godinu Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 23.1.2012. 16.109,32 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 5: Nabavka prhrambenih artikala,napitaka i higijensko sanitarnog, 1.000 kom. Otvoreni Lepenica company d.o.o. Goražde 24.1.2012. 127,59 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 6: Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala za 2012. godinu Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 25.1.2012. 4.515,75 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 20 G.J. Prača Otvoreni Ostružno d.o.o. Goražde 19.1.2012. 55.440,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2: Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 32 G.J.Prača Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 19.1.2012. 84.957,28 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 3: Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 38 G.J. Prača Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 19.1.2012. 51.692,32 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 4: Usluge izvoza i izgona u odjelu 43/1 G.J. Prača Otvoreni Ostružno d.o.o. Goražde 19.1.2012. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 5: Usluge sječe, izgona i izvoza u odjelu 64 G.J. Prača Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 19.1.2012. 45.042,74 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 6: Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 40 G.J. Kolunska Rijeka Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 19.1.2012. 27.264,96 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 7: Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 42 G.J. Kolunska Rijeka Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 19.1.2012. 41.269,24 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 8: Usluge sječe, izvoza i izgona u odjelu 15 G.J. Osanica Otvoreni Cane d.o.o. Goražde 19.1.2012. 57.600,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka (polovnog ) kamiona za prevoz šumskih drvnih sortimenata Otvoreni GORJA TRANSPORTI d.o.o. Žepče 5.3.2012. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2: Nabavka (polovne) hidraulicne dizalice za kamion za utovar i istovar šumskih drvnih sortimenata Otvoreni GORJA TRANSPORTI d.o.o. Žepče 5.3.2012. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Usluge izvoza i izgona ŠDS u odjelu 138 G.J.Kolunska rijeka Otvoreni Cane d.o.o. Goražde 11.6.2012. 24.700,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2: Usluge izvoza i izgona ŠDS u odjelu 54 G.J. Osanica Otvoreni Cane d.o.o. Goražde 11.6.2012. 13.500,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 3: Usluge sječe, izvoza i izgona ŠDS u odjelu 65 G.J. Prača Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 11.6.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 4: Usluge sječe, izgona i izvoza ŠDS u odjelu 58 G.J. Prača Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 11.6.2012. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 5: Usluge sječe, izvoza i izgona ŠDS u odjelu 59 G.J. Prača Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 11.6.2012. 45.600,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 7: Usluge sječe, izvoza i izgona ŠDS u odjelu 56 G.J. Osanica Otvoreni Cane d.o.o. Goražde 11.6.2012. 29.700,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 8: Usluge sječe, izvoza i izgona ŠDS u odjlu 35 G.J. Osanica Otvoreni Neradin-Lato d.o.o. Kreševo 11.6.2012. 49.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka goriva Otvoreni Enol d.o.o Goražde 10.12.2012. 102.515,40 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2: Nabavka maziva Otvoreni PAUK PROM d.o.o. Goražde 10.12.2012. 7.973,55 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Izrada vlaka i sanacija putnih komunikacija u odjelima predviđenim za eksploataciju u godišnjem planu gazdovanja za 2013. Otvoreni OKAC d.o.o. Goražde Goražde 10.12.2012. 101.150,00 Službeni glasnik BiH 102/12