JU Univerzitet u Bihaću

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Univerzitet u Bihaću Lot 1: Opremanje Biotehničke laboratorije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 20.12.2011. 21.560,80 Službeni glasnik BiH 11/12
JU Univerzitet u Bihaću Lot 2: Nabavka uredskog namještaja i opreme za potrebe Biotehničkog fakulteta Otvoreni Ultraprojekt d.o.o Laktaši 20.12.2011. 17.527,25 Službeni glasnik BiH 11/12
JU Univerzitet u Bihaću Lot 4: Nabavka informatičke opreme za potrebe Pedagoškog fakulteta Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.12.2011. 17.504,40 Službeni glasnik BiH 11/12
JU Univerzitet u Bihaću Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 14.6.2012. 11.619,18 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Univerzitet u Bihaću Lot 3: Nabavka i reciklaža tonera za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 10.5.2012. 983,60 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Univerzitet u Bihaću Lot 5: Održavanje vozila u vlasništvu Univerziteta u Bihaću Otvoreni Auto centar Čamac d.o.o. Bihać 20.4.2012. 4.171,78 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Univerzitet u Bihaću Lot 6: Osiguranje zaposlenih na Univerzitetu u Bihaću Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 1.6.2012. 63.981,20 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Univerzitet u Bihaću Osiguranje imovine za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni BRČKO - GAS OSIGURANJE Brčko 20.4.2012. 786,51 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Univerzitet u Bihaću Nabavka lož ulja za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 13.11.2012. 101.808,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JU Univerzitet u Bihaću Hotelski smještaj gostujućih profesora za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni EMPORIUM d.o.o Bihać Bihać 27.5.2013. 59.597,50 Službeni glasnik BiH 44/13
JU Univerzitet u Bihaću Nabavka lož ulja za potrebe Univerziteta u Bihaću, 60.000 litara Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 14.2.2014. 86.136,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JU Univerzitet u Bihaću Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih voda nastavnog centra Grmeč u BihaĆu Pregovarački IBIS d.o.o Zavidovići 28.11.2013. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JU Univerzitet u Bihaću Nabavka Poslovno informacionog sistema za potrebe Univerziteta u Bihaću Pregovarački INFOSYS Bosanska Krupa 21.4.2015. 13.622,50 SG 37/15
JU Univerzitet u Bihaću Hotelski smještaj spoljnih saradnika i gostujućih profesora za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni HUT Aduna d.o.o. Bihać 15.5.2015. 64.915,55 SG 41/15