Grad Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izradi i postavljanju putokazne signalizacije na području grada Banjaluka Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 11.11.2009. 45.488,35 Službeni glasnik BiH 1/11
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na investicionom održavanju asfaltnih saobraćajnica, modernizaciji makadamskih saobraćajnica i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva Pregovarački GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 27.12.2010. 319.195,78 Službeni glasnik BiH 1/11
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji javne rasvjete Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 23.12.2010. 4.709,84 Službeni glasnik BiH 1/11
Grad Banja Luka Nastavak izgradnje infrastrukturnih objekata u naselju Rakovačke bare u Banjaluci Otvoreni GEOKOP d.o.o. Banjaluka Banja Luka 14.9.2011. 951.660,12 Službeni glasnik BiH 7/11
Grad Banja Luka Izgradnja zaštitnog nasipa na rijeci Vrbas, naselje Kumsale Otvoreni MILOŠ IMPEX d.o.o Banja Luka 30.12.2010. 1.293.111,26 Službeni glasnik BiH 9/11
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji makadamskih saobraćajnica na području grada Banja Luka Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 24.1.2011. 49.123,49 Službeni glasnik BiH 11/11
Grad Banja Luka Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici kralja Petra II Karađorđevića Otvoreni HIDRO - KOP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 3.2.2011. 305.239,38 Službeni glasnik BiH 13/11
Grad Banja Luka Održavanje javne rasvjete na teritoriji grada Banjaluka Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 25.2.2011. 612.512,55 Službeni glasnik BiH 18/11
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji parking prostora i uređenje oko poslovnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja Pregovarački Batar komerc Banja Luka 3.3.2011. 65.292,32 Službeni glasnik BiH 18/11
Grad Banja Luka Investiciono održavanje asfaltnih saobraćajnica Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 16.5.2011. 357.319,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Grad Banja Luka Lot 1: Nabavka vatrogasnog vozila Otvoreni Mettis international d.o.o. Slovenija 10.5.2011. 612.963,00 Službeni glasnik BiH 44/11
Grad Banja Luka Lot 2: Nabavka navalnog i pratećeg vozila Otvoreni Grupa ponuđača Eko-Bel d.o.o. Laktaši 10.5.2011. 377.044,20 Službeni glasnik BiH 44/11
Grad Banja Luka Usluge uklanjanja grafita na području grada Banjaluka Otvoreni Rekad d.o.o. Banja Luka 19.5.2011. Službeni glasnik BiH 44/11
Grad Banja Luka Izgradnja 2 (dva) dječija igrališta na Bulevaru cara Dušana Otvoreni GRAĐENJE ĐURIĆ d.o.o. Banja Luka 1.6.2011. 150.968,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Grad Banja Luka Lot 1: Redovno održavanje makadamskih saobraćajnica lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Banja Luka Otvoreni Batar komerc Banja Luka 18.5.2011. 105.350,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Grad Banja Luka Lot 2: Redovno održavanje objekata odvodnje i putnih objekata makadamskih saobraćajnica lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Banja Luka Otvoreni Batar komerc Banja Luka 19.5.2011. 88.622,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Grad Banja Luka Modernizacija makadamskih saobraćajnica Otvoreni Batar komerc Banja Luka 7.6.2011. 285.814,24 Službeni glasnik BiH 49/11
Grad Banja Luka Lot 1: Izvođenje asfalterskih radova na redovnom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 1.6.2011. 589.345,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Grad Banja Luka Lot 2: Izvođenje zanatsko-građevinskih radova na redovnom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica Otvoreni Batar komerc Banja Luka 26.5.2011. 235.725,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Grad Banja Luka Lot 3: Izvođenje radova na održavanju objekata za odvodnju na redovnom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica Otvoreni Batar komerc Banja Luka 26.5.2011. 221.390,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Grad Banja Luka Lot 4: Redovno održavanje gradskih makadamskih saobraćajnica Otvoreni EKO-EURO TIM Banja Luka 26.5.2011. 263.074,50 Službeni glasnik BiH 49/11
Grad Banja Luka Postavljanje i održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije na ulicama i lokalnim putevima grada Banjaluka Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 9.6.2011. 254.977,15 Službeni glasnik BiH 55/11
Grad Banja Luka Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u ulici Šesnaeste krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade, regionalni put P480 Banjaluka-Klašnice Otvoreni MILOŠ IMPEX d.o.o Banja Luka 29.6.2011. 218.055,18 Službeni glasnik BiH 55/11
Grad Banja Luka Održavanje sajta grada Pregovarački Elektrotehnički fakultet Banja Luka 7.7.2011. 17.550,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Grad Banja Luka Lot 1: Vodosnabdijevanje druge zone naselja Česma Otvoreni HIDRO - KOP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 7.7.2011. 436.701,44 Službeni glasnik BiH 57/11