JKP Visočica d.o.o. Visoko

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Visočica d.o.o. Visoko Nabavka i doprema cijevnog materijala i revizionih okna sa poklopcima za izgradnju kolektora otpadnih voda Visokog sa obaloutvrdom - Potez između dva Gradska mosta Otvoreni REHAU d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 133.019,03 Službeni glasnik BiH 9/12