Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Nabavka putničkog vozila Otvoreni Audi centar Banja Luka d.o.o. Banja Luka 28.12.2011. 83.798,29 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Nabavka i isporuka građevinskog materijala i opreme za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica po principu samo-ugradnje u gradovima/opštinama Banja Luka (4 stambene jedinice), Gradiška (6 stambenih jedinica) i Prijedor (5 stambenih jedinica) Otvoreni INTERDOM d.o.o. Banja Luka 25.2.2015. 158.941,32 SG 24/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Nabavka i isporuka građevinskog materijala i opreme za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica po principu samo-ugradnje u gradu Trebinju (5 stambenih jedinica) Otvoreni VULKOM d.o.o. Bileća 25.2.2015. 82.899,15 SG 24/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1 - Asfaltiranje dijela puta Krnjeuša-Zapolje, opština Bos. Petrovac Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 9.9.2015. 99.103,00 SG 77/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2 - Asfaltiranje puta u MZ Gornja Sanica, opština Ključ Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 9.9.2015. 56.187,70 SG 77/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Izgradnja i asfaltiranje sportskog terena u MZ Glumina i izgradnja potpornog zida u MZ Jošanica Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 17.9.2015. 56.849,81 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Izgradnja dijela puta u MZ Osatica (Kragljivoda - Skejići - Poljak) Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 17.9.2015. 72.718,35 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Asfaltiranje pristupnog puta u MZ Stari Grad, grad Prijedor Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 18.9.2015. 28.216,88 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Modernizacija puta prema zaseoku Baština i asfaltiranje dijela ulice prema naselju Kotorište, opština Kotor Varoš Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 21.9.2015. 75.025,00 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3- ?sfaltiranje ulica u povratničkim naseljima Urije, Blagaj, Vidorija i Suhača, opština Novi Grad Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 18.9.2015. 66.305,50 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 4- Asfaltiranje puta i sanacija asfaltnog puta u naselju Stranjani i sanacija puta u MZ Dragočaj, naselje Crkvine, grad Banja Luka Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 18.9.2015. 79.724,83 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Sanacija puta u MZ Čelinovac (Jozovac-Čelinovac), opština Gradiška Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 18.9.2015. 29.954,25 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Sanacija puta kroz Bukovicu, MZ Trn, opština Laktaši Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 6.10.2015. 41.136,80 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3- Sanacija puta na relaciji Marini-Ovanjska-Šarčevića brdo, opština Oštra Luka Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 18.9.2015. 30.673,08 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Sanacija seoskog puta Zalužje - Kadijin grob, rekonstrukcija puta Bratunac - Podčauš i izgradnja pločastog propust a kod škole u MZ Voljavica, opština Bratunac Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 17.9.2015. 62.556,70 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1 - Asfaltiranje dijela ulice Brodskog bataljona i parkinga i asfaltiranje puta u MZ Gornje ?olibe, opština Brod. Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 21.9.2015. 78.099,36 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2 - Asfaltiranje puta u naselju ?ornica, MZ Gornja Slatina, opština Šamac Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 21.9.2015. 57.076,00 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3 - Asfaltiranje puteva u MZ Blaževac i MZ Turići i G. Tramošnjica, opština Pelagićevo. Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 21.9.2015. 99.200,00 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 4 - Asfaltiranje puta u naselju Čardak, opština Modriča. Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 21.9.2015. 42.894,00 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Završetak izgradnje doma u MZ Ortiješ (II faza), grad Mostar Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 5.10.2015. 28.038,39 SG 84/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Izgradnja društvenog doma u MZ Krsno Polje (I faza), opština Maglaj Otvoreni GD Zenit d.o.o. Usora 23.9.2015. 50.439,97 SG 84/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3- Izgradnja društvenog doma u MZ Ivanjica (I faza), opština Ravno Otvoreni POROBIĆ d.o.o. Trebinje Trebinje 5.10.2015. 51.239,23 SG 84/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Obnova doma kulture u mjestu Podkondžilo, MZ Gornja Komušina, opština Teslić (I faza) Otvoreni Graditelj a.d. za inžinjering Teslić Teslić 25.9.2015. 38.858,50 SG 84/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Nastavak izgradnje stambene zgrade Sokolačke njive, opština Sokolac (V faza) Otvoreni Inkoprom d.o.o. Banja Luka 25.9.2015. 52.607,22 SG 84/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1 - Elektrifikacija sela Stožišta - izgradnja 10 (20) kV, dalekovoda Pečenci, opština Bos. Grahovo. Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 9.10.2015. 59.659,87 SG 85/15