Opština Fojnica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Fojnica Toplifikacija općine Fojnica na obnovljive izvore i otpad na osnovu: prikupljenih podataka o broju korisnika na terenu,planiranja budućeg konzuma za narednih 20 godina, izrade idejnog projekta, izrade feasibility studije, obezbjeđenih sredstva za realizaciju projekta toplifikacije a nakon usvojenog idejnog rješenja, izgradnja i upravljanja projektom toplifikacije općine Fojnica Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 23.12.2011. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Opština Fojnica Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji puteva na području općine Fojnica u koje spadaju: sanacija udarnih rupa, asfaltiranje lokalnih puteva, nasipanje makadamskih puteva, betoniranje potpornih zidova, izrada propusta i ivičnjaka Otvoreni T.W.I. Kiseljak 2.6.2015. 317.015,00 SG 53/15