Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Sukcesivna nabavka avionskih karata za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2011. 46.672,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka goriva, maziva i drugog potrošnog materijala za službena vozila Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 55.779,25 Službeni glasnik BiH 56/12
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka kompjuterskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 8.2.2013. 45.577,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka usluga avio prevoza za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 23.752,90 Službeni glasnik BiH 22/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Lot 1: Štampač specijalne namjene za štampanje ID kartica Otvoreni INTIS d.o.o. Hrvatska 22.4.2013. 4.455,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nadzor nad građenjem međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.4.2013. 545.404,93 Službeni glasnik BiH 38/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka usluga Premier Support-a Otvoreni MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 1.024.800,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Lot 1: Nabavka Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription ugovor i izbor ovlaštenog Microsoft prodavača na veliko (LAR-a) koji će izvršiti isporuku licenci za Vijeće ministara BiH za period od tri godine Otvoreni SYS COMPANY d.o.o., LANACO d.o.o. Banja Luka Sarajevo, Banja Luka 8.7.2013. 7.954.218,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Održavanje sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi od rkm 211 do rkm 343 na obje strane, a samo sa desne strane od rkm 178 do rkm 211 - ponovljeni postupak Otvoreni GEO-PROJEKT SM d.o.o., RTC LEGET a.d. Srbija Srbija 2.10.2013. 433.703,42 Službeni glasnik BiH 103/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nadzor nad radovima na održavanju sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi od rkm 211 do rkm 343 na obje strane, a samo sa desne strane od rkm 178 do rkm 211 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 4.10.2013. 20.618,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Javna nabavka digitalnih mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine, digitalnih linkova za uvezivanje pet informativno tehničkih centara u sustav digitalnih veza i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Banja Luke i Mostara Otvoreni Odašiljači i veze d.o.o. Hrvatska 21.3.2014. 5.690.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Lot 1: Izrada glavnog projekta za čvorište-petlju kojim sa povezuje autoput na Koridoru Vc i autoput Banja Luka-Doboj Ograničeni TZI Inženjering, Institut za građevinarstvo IG Sarajevo, Banja Luka 24.4.2014. 885.524,50 Službeni glasnik BiH 36/14
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Lot 2: Izrada glavnog projekta tunela na autoputu na Koridoru Vc dužine 680 m. Ograničeni TZI Inženjering, Institut za građevinarstvo IG Sarajevo, Banja Luka 24.4.2014. 380.069,85 Službeni glasnik BiH 36/14
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 26.9.2014. 52744,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Izrada prometnog projekta zamjene i obnove oznaka i druge prometne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije kao i načini postavljanja tih oznaka i signalizacije samo za cestovne granične prijelaze Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 15.7.2014. 32.621,80 SG 01/15
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Javna nabavka usluga rezervacija i obezbjeđivanja avio karata, za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2015. 66.089,74 SG 24/15