BH-Gas d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka goriva, maziva i opreme za motorna vozila BH-Gas-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 11.1.2012. 70.772,38 Službeni glasnik BiH 5/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka roba za potrebe bifea, te sredstava za čišćenje i održavanje higijene u 2012/2013. godini Otvoreni Nivex d.o.o. Sarajevo 1.1.2012. 11.795,05 Službeni glasnik BiH 5/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Prevoz vagona od željezničke stanice u Zenici pa do lokaliteta BH-Gas-a pored Cimos-a d.o.o. Pregovarački ArcelorMittal d.o.o. Zenica 27.12.2011. 14.922,90 Službeni glasnik BiH 5/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Bankarske usluge u 2012/2013. godine: a) Računi kod banaka, b) platni promet u KM i c) garancije prema inostranim dobavljačima isporučiocu gasa Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 2.2.2012. 304.896,00 Službeni glasnik BiH 15/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Bankarske usluge u 2012/2013. godini: a) Računi kod banaka, b) platni promet u KM i c) garancije prema inostranim dobavljačima- transporteru gasa Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 8.2.2012. 5.860,00 Službeni glasnik BiH 15/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Dopunska sukcesivna nabavka potrošnog materijala Pregovarački Defter d.o.o. Sarajevo 18.4.2012. 4.199,25 Službeni glasnik BiH 31/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Preventivna arheološka istraživanja na trasi magistralnog gasovoda Zenica-Travnik sa odvojcima za Busovaču i Novi Travnik sa izradom elaborata Pregovarački Generalprogres d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Usluge dopunskog AO i Casko osiguranja motornog vozila BH-Gas-a Pregovarački Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Goražde 18.4.2012. 2.010,00 Službeni glasnik BiH 31/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Zaštitna arheološka istraživanja na trasi magistralnog gasovoda Zenica-Travnik i odvojcima za Busovaču i Novi Travnik Pregovarački Zemaljski muzej BiH Sarajevo 21.8.2012. 29.700,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Izrada tehničkih pravila iz oblasti transporta i distribucije prirodnog gasa za 2012. godinu u okviru projekta Harmonizacija legislative i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja Jugoistočne Evrope Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 10.9.2012. 40.980,00 Službeni glasnik BiH 72/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Angažovanje kamiona, šlepera i dizalica prema potrebi u 2013/2014. Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 21.200,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom Otvoreni Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.12.2012. 10.736,64 Službeni glasnik BiH 1/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala u 2013/2014 godini Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 15.1.2013. 34.911,10 Službeni glasnik BiH 8/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Odabir poslovne banke za zaključenje ugovora o revolving kreditu Pregovarački UniCredit Banka d.d. Mostar 14.2.2013. 125.248,68 Službeni glasnik BiH 16/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Baždarenje mjerne opreme sa lokaliteta mjernih stanica izuzev lokaliteta navedenim u LOT-u 2 Otvoreni KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo 28.3.2013. 16.276,28 Službeni glasnik BiH 24/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Baždarenje mjerne opreme sa lokaliteta MRS Butile, MRS Hum i MRS Misoča Otvoreni JP SRBIJA GAS Srbija 28.3.2013. 8.421,02 Službeni glasnik BiH 24/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Odabir poslovne banke za zaključenje ugovora o revolving kreditu Pregovarački UNION BANKA d.d. Sarajevo 5.6.2013. 22.438,36 Službeni glasnik BiH 49/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Kratkoročni kredit kod UniCredit banke d.d. Pregovarački UniCredit Banka d.d. Mostar 19.8.2013. 113.540,09 Službeni glasnik BiH 71/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Kratkoročni kredit Pregovarački UNION BANKA d.d. Sarajevo 22.8.2013. 14.036,40 Službeni glasnik BiH 71/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Kratkoročni kredit Pregovarački SBERBANK BH d.d. Sarajevo 26.7.2013. 159.430,77 Službeni glasnik BiH 71/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Produženje odobrenog limita Pregovarački Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 11.10.2013. 55.994,51 Službeni glasnik BiH 83/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja Teleinformacionog sistema i flow compjutera na period od dvije godine Pregovarački UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 40.458,00 Službeni glasnik BiH 98/13
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka za potrebe bifea, sredstava za čišćenje i održavanju u 2014/2015. godini Otvoreni Nivex d.o.o. Sarajevo 24.1.2014. 10.865,40 Službeni glasnik BiH 14/14
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 2- Izdavanje bankovne garancije prema JP Srbijagas, Srbija Otvoreni Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Sarajevo 26.12.2014 20.945,81 SG 01/15
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 3- Obezbjeđenje kreditnih sredstava u visini od 2.000.000,00 KM Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 9.1.2015. 99.771,35 SG 06/15