JKP Pokop d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirano pružanje usluga servisiranja i popravke motornih vozila i mašina za potrebe KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo u 2012. godini Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka pogrebne robe Otvoreni JKP Gradska groblja Visoko 23.1.2012. 390.518,00 Službeni glasnik BiH 11/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka goriva i maziva Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 16.1.2012. 90.188,34 Službeni glasnik BiH 11/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka svježeg cvijeća, umjetnog cvijeća i voskarskih proizvoda Otvoreni KAKTUS d.o.o. Vogošća 13.2.2012. 119.239,86 Službeni glasnik BiH 15/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka HTZ i druge zaštitne opreme Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 12.3.2012. 131.910,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinurana isporuka armature, rezanog željeza, drvene građe, kanalizacionog, vodoinstalaterskog i elektro materijala, građevinskog alata i inventara (PONOVLJENI POSTUPAK) Otvoreni ŽICA d.d. Sarajevo Sarajevo 19.3.2012. 199.987,50 Službeni glasnik BiH 25/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka materijala za održavanje higijene, dezinfekcionih i drugih antibaktericidnih sredstava sa priborom za održavanje higijene Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 52.576,99 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.5.2012. 48.700,35 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Pružanje konsultantskih usluge za izradu metodologije za izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana poslovanja , izrada planova i izrada projektnog zadatka za softverska rješenja procesa planiranja i izvještavanja Ograničeni Revicon d.o.o. Sarajevo 27.4.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka kulir ploča i ivičnjaka Otvoreni MARMEX d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 90.400,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka betona i pijeska Otvoreni MILOS KAMEN BETON Kiseljak 13.7.2012. 205.250,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga servisiranje i popravke motornih vozila i mašina sa obezbjeđenjem i ugradnjom potrebnih rezervnih dijelova Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 15.1.2013. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka svježeg cvijeća Otvoreni KAKTUS d.o.o. Vogošća 6.2.2013. 187.391,68 Službeni glasnik BiH 12/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.3.2013. 255.040,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka HTZ i druge zaštitne opreme Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 6.5.2013. 68.310,00 Službeni glasnik BiH 36/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Lot 1: Drveni mrtvački sanduk -obični model Otvoreni TEMPUSS d.o.o. Visoko 6.5.2013. 230.400,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Lot 2: Drveni mrtvački sanduk - Sarkofag model Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 6.5.2013. 217.580,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Lot 3: Nabavka drveni mrtvački sanduk - Remenjaš model Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 6.5.2013. 416.020,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka građevinskog materijala (ponovljeni postupak ) Otvoreni Senigor d.o.o. Sarajevo 20.5.2013. 309.424,80 Službeni glasnik BiH 40/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka svježeg cvijeća Otvoreni STAKLENICI d.d. Čapljina 31.12.2014. 100.941,00 SG 01/15
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka kulir-ploča i ivičnjaka Otvoreni BETON-GAL d.o.o. Sanski Most 3.3.2015. 102.300,00 SG 20/15
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka betona i pijeska Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 3.3.2015. 111.375,00 SG 20/15
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka pogrebne opreme - drveni mrtvački sanduk Otvoreni Flor d.o.o. Čelinac 19.3.2015. 297.580,00 SG 26/15
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 8.4.2015. 44.433,20 SG 32/15
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova na proširenje groblja Vlakovo-Sarajevo: Uključuje: Vanjsko uređenje, saobračajnice, odvodnja oborinskih voda, drenažni sistem, elektro-instalacije, vodovod i ostalo Otvoreni GD RAD d.d. Konjic 16.11.2015. 319.138,95 SG 91/15