Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Ugovor se odnosi na izvođenje radova prve faze opisanih u Tenderskoj dokumentaciji, a odnosi se na sve građevinsko-zanatske radove, instalaterske radove osim radova na obradi fasada, dijela podopolagačkih radova, dijela bravarskih radova, te dijela instalaterskih radova vezano za montažu i opremu Otvoreni KONS d.o.o. Ljubuški 8.12.2011. 1.794.548,81 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Nabavka jednog novog putničkog automobila Otvoreni AUTO NUIĆ d.o.o. Mostar Mostar 12.12.2011. 68.371,79 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Lot 1: Nabavka usluge - tehnička i funkcionalna podrška aplikativnog softvera za SOTAC za neratne invalide (stari i novi zakon) Otvoreni COMP-2000 d.o.o. Sarajevo 3.6.2013. 450.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Lot 2: Nabavka usluge - tehnička i funkcionalna podrška aplikativnog softvera za SOTAC za civilne žrtve rata Otvoreni COMP-2000 d.o.o. Sarajevo 3.6.2013. 241.200,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Druga faza radova prenamjene prostora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški - ponovljeni postupak Otvoreni KONS d.o.o. Ljubuški 16.8.2013. 773.381,00 Službeni glasnik BiH 68/13