Uprava za inspekcijske poslove FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za inspekcijske poslove FBiH Nabavka deset novih putničkih automobila po Odluci Vlade FBiH o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove, V. broj : 885/11 od 05.09.2011.godine Otvoreni Autoagent d.o.o. Sarajevo 20.12.2011. 257.869,92 Službeni glasnik BiH 1/12
Uprava za inspekcijske poslove FBiH Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 5.8.2015. 11.260,00 SG 72/15
Uprava za inspekcijske poslove FBiH Sukcesivna nabavka goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla motornih vozila za potrebe FUZIP-a, na osnovu iskazanih potreba Ugovornog organa, predviđenih budžetom za 2015. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 3.9.2015. 85.855,00 SG 72/15