Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Uspostavljanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja novoizgrađenim 10 kV postrojenjem u TS Zenica 1 Pregovarački CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 9.12.2011. 9.400,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Zamjena 3 oštećene žile kabla 35 kV na T1 u TS 110/35 kV Lukavac Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 12.12.2011. 7.662,50 Službeni glasnik BiH 1/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka aku baterije - ormar br. 1, 220V DC, 120 Ah, 18x12V za TS Sarajevo 2 Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 5.1.2012. 9.680,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada geotehničkog projekta u okviru misije G1 za DV 2x110 kV za TS Tuzla 3 (Slavinovići) sa priključkom na postojeći DV110 kV Tuzla Centar - Lopare Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 16.12.2011. 7.450,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka aku baterije ormar br. 2 Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 22.12.2011. 9.680,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na ugradnji OPGW kabla na DV 400 kV TS Zvornik - TS Tuzla u zateznim poljima SM. 81 - SM. 87 i SM. 87 - SM. 96 Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 4.1.2012. 63.369,72 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Predmet nabavke je nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite elektroenergetskih objekata, svrstana u dva ota, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz aneksa 14 tenderske dokumentacije Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 3.1.2012. 300.310,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Predmet nabavke je nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite elektroenergetskih objekata, svrstana u dva lota, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz aneksa 14 tenderske dokumentacije Otvoreni Helakor d.o.o. Tuzla 5.1.2012. 91.800,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Obezbjeđenje pristupa internet mreži Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 3.480,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka polimernih štapnih izolatora 110 kV Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 45.180,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Strujni i naponski mjerni transformatori Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 80.755,55 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Odvodnici prenapona 110 kV i srednjeg napona Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 5.1.2012. 44.043,81 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Rezerni dijelovi za visokonaponske prekidače (400 kV i 110 kV) Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 10.1.2012. 34.176,30 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Rezervni dijelovi za srednjenaponske prekidače (35kV, 20 kV i 10 kV) Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 10.1.2012. 48.300,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Rezervni dijelovi za visokonaponske rastavljače 400 kV Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 16.1.2012. 21.972,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Metal oksidni odvodnici prenapona za potrebe OP Tuzla Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 25.1.2012. 64.526,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka mineralnog inhibiranog transformatorskog ulja od 55.000 kg. Otvoreni SANPRO d.o.o. Živinice 6.2.2012. 216.476,19 Službeni glasnik BiH 15/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova za potrebe SCADA sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 49.860,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravka kvara na prekidaču MHM420 u DV polju 400 kV Banja Luka u TS 400/220/110 kV Tuzla 4 Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 28.2.2012. 9.975,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka SN zaštitno upravljačkog uređaja Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 29.2.2012. 12.530,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 20.2.2012. 18.972,80 Službeni glasnik BiH 23/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka bakarnih cijevi za trapez E-CU i kontaktne posrebrene E-Cu trake za noževe pantografa za cijev fi 50 mm Pregovarački POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 16.3.2012. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Održavanje higijene na 2099,92 m2 Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 9.218,64 Službeni glasnik BiH 29/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Sanacija faznih vodiča Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 31.3.2012. 9.690,30 Službeni glasnik BiH 29/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka provodnih izolatora 110 kV tip OTF 550/123 Pregovarački Končar d.o.o. Zagreb ZD Siemens i Končar Hrvatska 19.3.2012. 24.917,27 Službeni glasnik BiH 31/12