Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 1: Tri putnička motorna vozila Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 30.11.2011. 137.316,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 2: Dva putnička motorna vozila Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 30.11.2011. 69.500,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 3: Kombi vozilo Otvoreni Promotors CO d.o.o. Banja Luka 30.11.2011. 62.767,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka telekomunikacijskih usluga: Internet-paket za prenos podataka i fiksna telefonija za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 20.3.2013. 767,42 Službeni glasnik BiH 30/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 1: Nabavka goriva za motorna vozila i agregate Agencije i lož ulja za kotlovnice Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.8.2013. 43.290,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 2: Nabavka goriva za motorna vozila i agregate Agencije i lož ulja za kotlovnice Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.8.2013. 14.554,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava usluga održavanja nivoa obučenosti 35 kontrolora letenja sa ACS/RDR ovlaštenjem i posebnog ovlaštenja za lokaciju ATCC Beograd Pregovarački Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Srbija 8.11.2013. 78.859,07 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 1- Rekonstrukcija interijera Caffe bara Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 27.1.2014. 73.823,71 Službeni glasnik BiH 14/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 2- Rekonstrukcija interijera recepcije Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 27.1.2014. 4.762,74 Službeni glasnik BiH 14/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava usluga osposobljavanja na radnom mjestu kontrolora vazdušnog saobraćaja radi sticanja dozvole kontrolora vazdušnog saobraćaja sa ACS / RDR ovlaštenjem / odobrenjem Pregovarački Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. Srbija 6.2.2014. 487.022,44 Službeni glasnik BiH 14/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka rezervnih dijelova za pumpe i pumpne sustave za tehniku grijanja, rashlađivanja i klimatizaciju, opskrbu vodom i zbrinjavanje otpadnih voda Pregovarački Wilo Adriatic d.o.o. Ljubljana Slovenija 4.2.2014. 17.795,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava 40 personalnih računara, 9 prijenosnih računala, 10 tableta i 1 UPS, rezervni dijelovi informatičke opreme Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.4.2014. 81.378,82 Službeni glasnik BiH 39/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava uredskog materijala Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 5.6.2014. 81.196,58 Službeni glasnik BiH 46/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Podešavanje DPS sistema main tracker - ARTAS Pregovarački Comsoft GmbH Njemačka 22.9.2014. 88.990,27 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka avio karata za potrebe BHANSA-e Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.9.2014. 98.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Preventivno i korektivno održavanje agregata i UPS uređaja na lokacijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 20.10.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Iznajmljivanje radarske slike sa lokacija Kozjak i Psunj za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na period od dva mjeseca Pregovarački Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Hrvatska 12.11.2014. 97.791,50 Službeni glasnik BiH 91/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti BHANSA-e Pregovarački Jahorina osiguranje a.d. Pale Pale 10.11.2014. 193.600,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Kalibraža radionavigacijskih sredstava Agencije za pružanja usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine iz zraka Otvoreni Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Srbija 6.11.2014. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka umrežavanja udaljenih lokacija, antivirusne zaštite i instalaciju domenskog okruženja za potrebe informacijskog sistema Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 10.12.2014. 116.709,11 SG 08/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka unapređenja okruženja, mrežne sigurnosti i instalacija mail servera u mreži Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 19.12.2014. 116.789,92 SG 08/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 1- Preventivno i korektivno održavanje klima uređaja na lokaciji Mostar Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 12.12.2014. 25.000,00 SG 10/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 2- Servisiranje i popravak klima uređaja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na lokaciji Sarajevo i Tuzla Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Ilidža 26.12.2014. 35.000,00 SG 10/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 3- Servisiranje i popravak klima uređaja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na lokaciji Banja Luka Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 12.12.2014. 35.000,00 SG 10/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka usluge održavanja VHF/UHF opreme za potrebe Agencije za pružanje usluga zračne plovidbe u BiH Otvoreni S-TMM SISTEMI d.o.o. Slovenija 23.12.2014. 95.000,00 SG 10/15