JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Izgradnja infrastrukture LAN-a za potrebe radnika i povezivanje objekata na udaljenim lokacijama unutar RMU Otvoreni Amned d.o.o. Tuzla Tuzla 24.10.2011. 66.793,60 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila ZDR-IO 02-5-28/12-Lot 9:Rezervni dijelovi i oprema za sistem kontrole gasno ventilacionih parametara tip digi-TRANS 1000, Teve Varnost u Ex I izvedbi i prateće dokumentacije vezane za navedene uređaje i montaža i puštanje u rad isporučene opreme Pregovarački Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 11.4.2012. 60.847,83 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Električni kablovi za rudarstvo za potrebe Zavisnih društava: RMU Zenica, RMU Breza, RMU Abid Lolić Bila i RMU Kakanj Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.7.2012. 122.210,92 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Nabavka gumenih transportnih traka Otvoreni FTT Poljska 20.11.2013. 9.387,98 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 119.735,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Prevoz uglja na relaciji Seperacija ZD RMU Abid Lolić d.o.o Travnik-Bila - TERMOELEKTRANA Kakanj Otvoreni Kakanj-Promet d.o.o Kakanj 11.6.2014. 301.920,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 1.182,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Nabavka ulja za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 4.11.2014. 18.651,50 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Lot 1: Rekonstrukcija prostora za smještaj IKT opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 14.11.2014. 66.710,75 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Lot 2: Rekonstrukcija prostora za smještaj IKT opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 12.11.2014. 64.113,15 Službeni glasnik BiH 92/14