Parlament FBiH Dom naroda PFBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Nabavka putničkog automobila po principu staro za novo Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 2.12.2011. 36.473,61 Službeni glasnik BiH 98/11
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Nabavka informatičke opreme za Predstavnički dom PFBiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 34.258,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Nabavka informatčke opreme za Dom naroda Parlamenta FBiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 32.419,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Nabavka informatičke opreme za Dom naroda Parlamenta FBiH Otvoreni King ICT d.o.o., SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.8.2012. 8.200,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Vršenje usluga opravke i održavanja opreme za potrebe Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 1.4.2013. 6,02 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Vršenje usluga opravke i održavanja opreme za potrebe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 1.4.2013. 6,02 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Vršenje usluga opravke i održavanja opreme za potrebe Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 1.4.2013. 6,02 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Usluge održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 1.4.2013. 14,05 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Usluge održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 1.4.2013. 14,05 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Usluge održavanja i popravke motornog vozila za potrebe Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 1.4.2013. 14,05 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Osiguranje uposlenih u Predstavničkom domu, Domu naroda i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 1.4.2013. 3,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Kasko osiguranje vozila u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH sa obaveznim osiguranjem od krađe Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 1.4.2013. 2.797,10 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Kasko osiguranje vozila Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 1.4.2013. 2.251,79 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Kasko osiguranje vozila u Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije BiH Otvoreni EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1.4.2013. 301,49 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Nabavka goriva za potrebe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 40.963,20 Službeni glasnik BiH 55/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Nabavka goriva za potrebe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 29.316,80 Službeni glasnik BiH 55/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Nabavka goriva za potrebe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 3.212,80 Službeni glasnik BiH 55/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Nabavka putničkog/službenog automobila za potrebe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 7.7.2015. 49.990,00 SG 57/15