JP Komunalno d.o.o. Žepče

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno d.o.o. Žepče Nabavka uglja (sitni energetski) za potrebe grijanja u sezoni 2011/12 godina Ograničeni TRGOTRANS d.o.o. Doboj 18.11.2011. 176.400,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Komunalno d.o.o. Žepče Nabavka uglja (sitni-energetski) za potrebe grijanja u sezoni 2012/2013-4.000 tona Otvoreni TRGOTRANS d.o.o. Doboj 8.10.2012. 228.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Komunalno d.o.o. Žepče Nabavka uglja Otvoreni TRGOTRANS d.o.o. Doboj 14.10.2013. 228.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Komunalno d.o.o. Žepče Nabava i isporuka uglja (lignit) za grijanje u gradu Žepču do 15.04.2015. godine Otvoreni TRGOTRANS d.o.o. Doboj 25.2.2015. 47.520,00 SG 22/15
JP Komunalno d.o.o. Žepče Nabava goriva Otvoreni ZOVKO AUTO d.o.o. Žepče 1.6.2015. 43.281,76 SG 45/15
JP Komunalno d.o.o. Žepče Nabava i isporuka uglja lignita ( sitnog – energetskog ) za grijanje u gradu Žepču za grejnu sezonu 2015/2016. godinu Otvoreni TRGOTRANS d.o.o. Doboj 10.8.2015. 209.600,00 SG 64/15