MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 2: Rezervni dijelovi za vozila KAMION IVECO, ULT, FAP, AUTOBUS SETRA Otvoreni Hercegovina auto d.o.o. Nevesinje Nevesinje 14.11.2011 24.820,00 Službeni glasnik BiH 98/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 3: Rezervni dijelovi za vozila - CITROEN JUMPER, MINIBUS i ROVOKOPAČ KOMATSU Otvoreni AUTOUNION d.o.o. Trebinje Trebinje 16.11.2011. 11.989,50 Službeni glasnik BiH 98/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za održavanje voznog parka preduzeća Otvoreni AUTOUNION d.o.o. Trebinje Trebinje 14.11.2011 17.987,60 Službeni glasnik BiH 98/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Održavanje obala akumulacije Trebinje i dijela obale uzvodno od brane Grančarevo Otvoreni SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO Trebinje 22.11.2011. 137.888,00 Službeni glasnik BiH 100/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Održavanje sportskih objekata Otvoreni JU TREBINJESPORT Trebinje Trebinje 23.11.2011. 179.882,00 Službeni glasnik BiH 100/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka papira za potrebe preduzeća na godišnjem nivou Otvoreni Grafopres a.d. Trebinje 12.12.2011. 16.962,21 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka tonera za potrebe preduzeća na godišnjem nivou Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 13.12.2011. 21.788,46 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka ketridža za potrebe preduzeća na godišnjem nivou Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 13.12.2011. 5.819,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 4: Nabavka birotehničkog materijala za potrebe preduzeća na godišnjem nivou Otvoreni Grafopres a.d. Trebinje 12.12.2011. 8.898,57 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka automatskih mjernih stanica za mjerenje nivoa voda u bušotinama Otvoreni HIGH TELECOMMUNICATION d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.12.2011. 91.500,00 Službeni glasnik BiH 3/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Planirana sječa šiblja, sitnog rastinja i sl., a sve u cilju redovnog održavanja obale akumulacije Bileća Otvoreni Sportsko ribolovno društvo Bileća Bileća 29.12.2011. 79.998,00 Službeni glasnik BiH 3/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Arhitektonske usluge, inžinjerske usluge, integralne inžinjerske usluge Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 26.1.2012. 108.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka rezervnih dijelova za održavanje voznog parka preduzeća Otvoreni MIRAKIS d.o.o. Foča Foča 17.1.2012. 7.816,14 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Instalacija vanjske rasvjete upravne zgrade HET izvršiti će se instalacija vanjske (fasadne) rasvjete upravne zgrade HET-a Otvoreni Energetik d.o.o. Banja Luka 16.1.2012. 84.435,50 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Rekonstrukcija puta preko cijevovoda Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 8.2.2012. 38.828,00 Službeni glasnik BiH 13/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Automatske meteorološke stanice Otvoreni HIGH TELECOMMUNICATION d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.2.2012. 179.316,00 Službeni glasnik BiH 17/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavku je potrebno realizovati da bi se nastavio proces modernizacije osmatranja nivoa podzemnih voda na području hidrosistema Trebišnjica Otvoreni HIGH TELECOMMUNICATION d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.2.2012. 104.450,00 Službeni glasnik BiH 17/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Elaborat tehničkog rješenja priključka planiranog elektroenergetskog kapaciteta potrebno je uraditi sa aspekta plasmana snage i energije u EES BiH, uvažavajući kriterije sigurnosti i najmanjih troškova izgradnje priključka Otvoreni ELEKTROENERGETSKI KOORDINACIONI CENTAR d.o.o. Beograd, Srbija Srbija 20.2.2012. 116.600,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Potrebno je izvršiti stabilizaciju i regulaciju duž korita desne obale rijeke Trebišnjice, nizvodno od brane Gorica do grada Otvoreni POROBIĆ d.o.o. Trebinje Trebinje 14.3.2012. 342.691,81 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka goriva za vozni park za potrebe preduzeća Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.4.2012. 337.424,50 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka goriva za centralno grijanje za potrebe preduzeća Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.4.2012. 83.314,70 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Radi potrebe rasterećenja postojećih radioničkih prostora, sagledavši prostorne kapacitete u okviru postojećih objekata, smatramo svrsishodnim nadograditi postojeće prostore i time dugoročno riješiti problem smještaja radnika, priručnih magacina Otvoreni DINECO d.o.o. Trebinje 18.4.2012. 88.662,43 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka niskonaponskog prekidača radi zamjene dotrajalog i radi sigurnosti rada Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 23.4.2012. 52.940,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Završetak alarmnog sistema do entitetske granice (po vodoprivrednoj dozvoli) Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.5.2012. 499.680,00 Službeni glasnik BiH 43/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izgradnja kompenzacionog bazena Otvoreni INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Banja Luka 22.5.2012. 3.414.052,30 Službeni glasnik BiH 45/12