Opština Kneževo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kneževo Modernizacija lokalnog puta Tubići -Anteševići -Sašići, l = 1200 m, MZ Javorani, opština Kneževo Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 5.12.2011. 92.337,06 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Kneževo Izgradnja ulice Omar, L= 569,33 m1 Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 23.4.2012. 150.735,25 Službeni glasnik BiH 34/12
Opština Kneževo Nabavka radova, kako je bliže dato u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 10.8.2012. 422.820,67 Službeni glasnik BiH 70/12