Opština Goražde

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Goražde Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Trg branilaca, Kulina bana i Selvera Sijerčića u Goraždu Otvoreni Work d.o.o. Bijeljina 19.8.2011. 105.191,20 Službeni glasnik BiH 94/11
Opština Goražde Lot 1: Radovi na modernizaciji dijela ulice Fazlagića Otvoreni OKAC d.o.o. Goražde Goražde 18.7.2011. 139.148,10 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Goražde Lot 2: Ustupanje radova na rekonstrukciji ulice Ibrahima Popovića Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 25.8.2011. 165.897,08 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Goražde Građevinsko-zanatski radovi tekućeg i investicionog održavanja koji će se izvoditi sukcesivno prema ukazanoj potrebi na objektima ili stambenim jedinicama kojim raspolaže pćina Goražde Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 27.1.2012. 70.875,22 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Goražde Lot 1: Nabavka hidraulične opreme za spašavanje za profesionalnu vatrogasnu jedinicu općine Goražde Ograničeni FINANC d.o.o. Mostar 27.2.2012. 22.468,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Opština Goražde Lot 2: Nabavka agregata Ograničeni Omega III d.o.o. Sarajevo 21.2.2012. 2.693,35 Službeni glasnik BiH 19/12
Opština Goražde Lot 3: Nabavka medicinske opreme Ograničeni ENA d.o.o. Sarajevo 24.2.2012. 8.782,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Opština Goražde Lot 2: Ustupanje radova na izgradnji dijela ulice Zaima Imamovića pored Ekonomske škole u Goražde Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 8.6.2012. 55.958,17 Službeni glasnik BiH 58/12
Opština Goražde Nabavku multifunkcionalnog čistaća ulica Otvoreni COMMODORE EXPRESS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.9.2012. 117.296,80 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Goražde Lot 1: Izvođenje radova redovnog održavanja puteva sa asfaltnim kolovozom Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 4.10.2012. 765,77 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Goražde Lot 2: Izvođenje radova redovnog održavanja puteva sa makadamskim kolovozom Otvoreni OKAC d.o.o. Goražde Goražde 4.10.2012. 385,97 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Goražde Sanacija 6 stambenih jedinica iz Projekta ZP 010 Otvoreni GPD DRINA d.d. Goražde Goražde 24.8.2012. 90.219,70 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Goražde Nabavka goriva, maziva i autokozmetike Otvoreni Enol d.o.o Goražde 12.9.2013. 53.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Opština Goražde Nabavka originalnih rezervnih dijelova Otvoreni Gavrić Komerc Istočno Sarajevo 27.9.2013. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Goražde Nabavka roba za kafe kuhinju i sredstava za higijenu Otvoreni Lepenica company d.o.o. Goražde 28.10.2013 50.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Opština Goražde Nabavka bankarskih usluga Otvoreni Lepenica company d.o.o. Tuzla 16.4.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Opština Goražde Lot 1: Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 15.1.2014. 7.824,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Goražde Lot 2: Nabavka usluga osiguranja imovine Otvoreni ASA OSIGURANJE d.d. SARAJEVO Sarajevo 15.1.2014. 1.970,70 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Goražde Lot 3: Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 6.964,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Goražde Lot 1- Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.2.2014. 41.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Goražde Lot 2-Nabavka tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.2.2014. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Goražde Nabavka građevinskog materijala Otvoreni OKAC d.o.o. Goražde Goražde 12.2.2014. 94.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Opština Goražde Nabavka usluga servisiranja kompjutera, kompjuterske opreme i kopir aparata Otvoreni Drinex d.o.o. 20.2.2014. 5.980,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Opština Goražde Lot 1: Vanlinijskog prijevoza putnika u međuentitetskom cestovnovnom prijevozu na teritoriji BiH Otvoreni Centroprevoz d.o.o. Goražde 4.4.2014. 5.100,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Opština Goražde Lot 2: Vanlinijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prijevozu za Republiku Tursku Otvoreni Centroprevoz d.o.o. Goražde 4.4.2014. 29.000,00 Službeni glasnik BiH 30/14