JU Osnovna škola Sapna

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Sapna Prijevoz učenika OŠ Sapna Otvoreni Međeđa promet d.o.o Međeđa Sapna 10.10.2011. 26.616,50 Službeni glasnik BiH 86/11
JU Osnovna škola Sapna Svakodnevni prijevoz učenika od kuće do škole i obratno Otvoreni Međeđa promet d.o.o Međeđa Sapna 10.5.2012. 18.551,92 Službeni glasnik BiH 43/12
JU Osnovna škola Sapna Ugovor o vršenju usluga prijevoza učenika Otvoreni Međeđa promet d.o.o Međeđa Sapna 22.7.2013. 10.672,65 Službeni glasnik BiH 71/13
JU Osnovna škola Sapna Svakodnevni prijevoz učenika od kuće do škole i obratno Otvoreni Međeđa promet d.o.o Međeđa Sapna 24.3.2014. 79.903,80 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Osnovna škola Sapna Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 3.576,45 SG 93/15
JU Osnovna škola Sapna Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 526,00 SG 93/15
JU Osnovna škola Sapna Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 707,77 SG 99/15
JU Osnovna škola Sapna Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 689,88 SG 99/15
JU Osnovna škola Sapna Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 2.115,59 SG 99/15
JU Osnovna škola Sapna Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.145,30 SG 99/15