JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012. godine separisana kocka kalorične moći od 13000 KJ/kg do 15000 KJ/kg i separisani orah kalorične moći od 13000 KJ/kg do 15000 KJ/kg. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2011. 99.800,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012 godine kocka ugalj kalorične moći od 11489 KJ/kg. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2011. 101.200,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012 godine separisana kocka kalorične moći od 17000 KJ/kg do 17500 KJ/kg. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2011. 427.000,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 4: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012. godine kocka ugalj kalorične moći 18200 KJ/kg Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 50.940,20 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 4: Nabavka i isporuka uglja za grejnu sezonu 2012/2013 godine, mrki ugalj-orah 15-40 mm Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 18.9.2012. 34.800,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: Nabavka i isporuka ugljena Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 15.4.2013. 97.000,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: Nabavka i isporuka uglja za grejnu sezonu 2012/2013 godine Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 12.12.2012. 269.050,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: Nabavka i isporuka uglja za grejnu sezonu 2012/2013 godine rovna kocka 30-80 mm, kaloričke moći od 11000KJ/kg do 13000KJ/kg Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 18.12.2012. 97.750,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: nabavka i isporuka ugljena za sezonu 2013/2014- separisana kocka 40-80 mm. Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 31.12.2013. 206.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: nabavka i isporuka ugljena za sezonu 2013/2014- ravna kocka 30-80 mm Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 31.12.2013. 240.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: nabavka i isporuka ugljena za sezonu 2013/2014- lignit kocka 60 do 120 mm Otvoreni Simex prom, Janja Bijeljina 31.12.2013. 64.017,09 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: Separisana kocka 40-80 mm kalorične moći od 15000 KJ/kg do 17000 KJ/kg i separisani orah 15-40 mm, kalorične moći od 15000 KJ/kg do 17000 KJ/kg Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 14.10.2014. 130400,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: Rovna kocka 30-80 mm, kalorične moći od 11000 KJ/kg do 13000 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 20.10.2014. 307520,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3: Lignit kocka 40-80 mm, kalorične moći do 10500 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 14.10.2014. 26340,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Isporuka predizolovanih čeličnih cijevi i cijevnih armatura Otvoreni INEX PROMET d.o.o. Doboj 17.6.2015. 184.477,64 SG 53/15
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1- Separisana kocka 40-80mm, kalorične moći od 13000 KJ/kg 15000 KJ/kg i separisani orah 15+40 mm, kalorične moći od 13000 KJ/kg do15000 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 6.10.2015. 134.300,00 SG 81/15
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2- Rovna kocka 30-80 mm, kalorične moći od 11000 KJ/kg do 13000 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 6.10.2015. 304.200,00 SG 81/15
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 3- Lignit kocka 60-120 mm, kalorične moći do 10500 KJ/kg Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 6.10.2015. 27.720,00 SG 81/15