Ministarstvo za boračka pitanja TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 2: Nabavka i izrada ortopedske obuće Otvoreni Radionica za proizvodnju i popravku ortopedske obuće OB Tuzla Tuzla 10.5.2011. 64.600,39 Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo za boračka pitanja TK Izbor najpovoljnije banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije povrata beskamatnih kredita do iznosa 2.400.000,00 KM kao pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika boračko invalidske zaštite Tuzlanskog kantona Otvoreni Radionica za proizvodnju i popravku ortopedske obuće OB Tuzla Tuzla 18.7.2011. 72.000,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 3: Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida sa indikacijama upalnog i degenerativnog reumatizma, postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU RRC Fojnica Fojnica 9.7.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 4: Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU RRC Fojnica Fojnica 9.7.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 5: Nabavka higijensko sanitetski materijal Otvoreni Orto-physical d.o.o. Tuzla 4.7.2011. 263.587,70 Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka higijensko-sanitetskog materijala za ratne vojne invalide- osobe sa paraplegijom Otvoreni Orto-physical d.o.o. Tuzla 25.6.2012. 289.943,30 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 1: Usluge banjsko klimatskog liječenja korisnika boračko invalidske zaštite, sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, posttraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU Ilidža Gradačac 25.6.2012. 70.140,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 2: Usluge banjsko klimatskog liječenja korisnika boračko invalidske zaštite, sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, posttraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU Ilidža Gradačac 25.6.2012. 70.140,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 2.955,45 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo za boračka pitanja TK Izrada i postavljanje jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u toku rata 1992-1995. godine Otvoreni RVI - 13. MART d.o.o. Tuzla 27.7.2015. 124.620,00 SG 61/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Usluge banjsko klimatskog liječenja za potrebe ratnih vojnih invalida Otvoreni JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Gradačac Gradačac 15.7.2015. 124.400,00 SG 61/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 504,67 SG 72/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Ilidža 12.8.2015. 1.052,93 SG 72/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 3.955,17 SG 76/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 2.081,85 SG 93/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 2.034,00 SG 93/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 283,10 SG 99/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 218,93 SG 99/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 259,98 SG 99/15
Ministarstvo za boračka pitanja TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 4.368,20 SG 99/15