Dom zdravlja Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka medicinske plastike i ostalog sanitetskog materijala Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 12.8.2011. 81.582,93 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka RTG filmova Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 15.8.2011. 33.040,80 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka ampuliranih lijekova Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2011. 176.189,54 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka hirurških konaca Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.8.2011. 3.594,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka EKG traka i gela za ultrazvuk Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 19.8.2011. 3.314,03 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka dezinfekcionih sredstava Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 12.8.2011. 11.861,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Lot 2: Hematološki reagensi za aparat Coatron M-4 Otvoreni Medicom electronics d.o.o. Zenica 12.8.2011. 9.130,40 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Lot 3: Reagensi za ručni rad za potrebe laboratorije Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 19.8.2011. 19.551,29 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Lot 4: Potrošni laboratorijski materijal (staklo, plastika, metal) Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 12.8.2011. 11.737,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Lot 5: Hemikalije u čvrstom i tečnom stanju Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 12.8.2011. 4.737,80 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Zenica Lot 1: Nabavka deterdženata, hemikalija, sapuna papirnih ubrusa, i ostalih sredtava za čišćenje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 15.147,37 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Zenica Lot 3: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Rad komerc d.o.o. Zenica 19.4.2012. 13.790,15 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Zenica Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za printere Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 4.863,52 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Zenica Nabavka ampuliranih lijekova Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 7.6.2012. 105.330,69 Službeni glasnik BiH 68/12
Dom zdravlja Zenica Lot 1: Štampanje obrazaca, uputnica i recepata i sl Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 30.7.2012. 23.861,97 Službeni glasnik BiH 68/12
Dom zdravlja Zenica Lot 3:: Nabavka pomoćnog materijala Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 1.6.2012. 33.131,90 Službeni glasnik BiH 68/12
Dom zdravlja Zenica Lot 4: Nabavka boja i lakova Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 30.5.2012. 3.414,59 Službeni glasnik BiH 68/12
Dom zdravlja Zenica Lot 5: Nabavka građevinskog materijala Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 28.8.2012. 12.327,99 Službeni glasnik BiH 68/12
Dom zdravlja Zenica Lot 2: Dezinfekciona sredstva Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 28.11.2012. 14.437,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Dom zdravlja Zenica Lot 4: Nabavka medicinske plastike i sanitetski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 29.11.2012. 88.829,33 Službeni glasnik BiH 100/12
Dom zdravlja Zenica Lot 6:Nabavka RTG filmova Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 29.12.2012. 26.725,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Dom zdravlja Zenica Lot 1: Nabavka reagenasa za aparat Olympus AU 480 Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 28.11.2012. 59.111,30 Službeni glasnik BiH 100/12
Dom zdravlja Zenica Lot 3: Staklo, plastika i metal za potrebe laboratorije Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 28.11.2012. 10.499,65 Službeni glasnik BiH 100/12
Dom zdravlja Zenica Lot 4: Reagensi za ručni rad za potrebe laboratorije Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.11.2012. 14.580,29 Službeni glasnik BiH 100/12
Dom zdravlja Zenica Nabavka RTG aparata sa jontomatom Otvoreni SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 12.2.2013. 90.783,76 Službeni glasnik BiH 18/13