Dom zdravlja Živinice

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Živinice Lot 1-1: Nabavka lijekova Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.8.2011. 22.866,68 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 1-2: Nabavka lijekova Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.8.2011. 37.265,64 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 1-4: Nabavka lijekova Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 4.8.2011. 4.579,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 4: Nabavka materijala za dezinfekciju,deratizaciju i dezinsekciju Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 13.6.2011. 12.066,85 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 5: Nabavka potrošnog materijala za ultrazvuk i ekg aparate Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 13.6.2011. 7.703,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 6: Nabavka rtg materijala Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 13.6.2011. 16.886,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 7: Nabavka materijala u pripremi vode za hemodijalizu Otvoreni Fresenius Medical Care BH d.o.o. Sarajevo 13.6.2011. 3.374,20 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 8: Nabavka laboratorijskog materijala (za biohemijski i hematološki laboratorij) Otvoreni Semikem d.o.o. , GLOBEX d.o.o. , Sanam styrka d.o.o. , Euro lab d.o.o. Sarajevo, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 9: Nabavka laboratorijskog materijala za KONELAB 30- I Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 67.854,52 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 11: Nabavka laboratorijskog materijala - WACUTAINERI Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 13.6.2011. 23.648,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 12: Nabavka laboratorijskog materijala za SYSMEX XT - 1800 i Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 47.463,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 13: Nabavka mikrobioloških BIO-DISKOVA i dispantera za BIO-DISKOVE Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 24.813,70 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 14: Nabavka mikrobiloških podloga i dodaci mikrobiološkim podlogama Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 13.6.2011. 12.457,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 15: Nabavka hemikalija i mikrobioloških boja Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 13.6.2011. 3.058,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 16: Nabavka testova za brzu identifikaciju u mikrobiologiji Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 4.023,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 17: Nabavka opreme za anaerobnu inkubaciju bakterija Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 576,92 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 26: Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. 6.9.2011. 72.880,34 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 27: Nabavka goriva, ulja i maziva, sred. za hlađenje i vjetrobrane Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 9.9.2011. 59.708,80 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Nabavka goriva (benzini i euro dizela) Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 5.7.2012. 60.305,50 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 1: Nabavka lijekova I Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 5.7.2012. 28.550,50 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 2: Nabavka lijekova II Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.7.2012. 40.494,36 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka lijekova III Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.7.2012. 24.559,87 Službeni glasnik BiH 56/12