Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Ugovor o praćenju vrijednosnih pošiljki Otvoreni Sector Security d.o.o. Banja Luka 21.12.2010. 389.705,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka WMware softvera za virtualizaciju računarskih sistema (3 kom.) Otvoreni Com Trade Banja Luka Banja Luka 29.12.2010. 16.327,96 Službeni glasnik BiH 9/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Ugovor o nabavci namirnica za restoran Otvoreni MARINKOVIĆ COMMERCE d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.1.2011. 41.951,06 Službeni glasnik BiH 13/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka obrazaca za PTT manipulaciju Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 9.2.2011. 45.408,53 Službeni glasnik BiH 15/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 17.3.2011. 29.515,10 Službeni glasnik BiH 27/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka elektro materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.4.2011. 43.849,58 Službeni glasnik BiH 34/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka građevinskog i materijala za grijanje Otvoreni Centrum trade d.o.o. Banja Luka 12.4.2011. 120.355,05 Službeni glasnik BiH 34/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka vodomaterijala Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 15.4.2011. 14.052,31 Službeni glasnik BiH 34/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Ugovor o štampanju poštanskih maraka u 2011. godini. Otvoreni Magyar Szo KFT d.o.o. Novi Sad Srbija 12.4.2011. 41.559,43 Službeni glasnik BiH 34/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Ugovor o nabavci usluge agencije za promociju Preduzeća putem medija Otvoreni SPEED SN. D.O.O. Banja Luka 8.4.2011. 180.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka službene odjeće Otvoreni SANA-LINEA Kostajnica 4.5.2011. 193.800,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka računarske opreme (PS-60 kom, mon i tor LCD 20-80 kom, lap top - 5 kom.) Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 17.5.2011. 87.884,20 Službeni glasnik BiH 46/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka poštanskih žigova i plombir kliješta Otvoreni SLOVO d.o.o. Beograd, Srbija 20.5.2011. 17.015,72 Službeni glasnik BiH 46/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka pečata za manipulativne isprave i retur pečata Otvoreni Grafotex d.o.o. Banja Luka 16.5.2011. 6.474,36 Službeni glasnik BiH 46/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za računarsku opremu i komunikacionu opremu Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.6.2011. 27.088,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka autodijelova za VW i Škodu Otvoreni Bunić trade d.o.o. Banja Luka 7.6.2011. 12.794,87 Službeni glasnik BiH 53/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka autodijelova za Ford Otvoreni DISKAUTO d.o.o. Banja Luka 9.6.2011. 37.563,20 Službeni glasnik BiH 53/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 7: Nabavka autodijelova za Opel Corsu Otvoreni DISKAUTO d.o.o. Banja Luka 9.6.2011. 2.601,17 Službeni glasnik BiH 53/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 8: Nabavka materijala za radionu i oprema za automobile Otvoreni Bunić trade d.o.o. Banja Luka 7.6.2011. 8.966,73 Službeni glasnik BiH 53/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 10: Nabavka auto-guma Otvoreni DISKAUTO d.o.o. Banja Luka 9.6.2011. 26.865,60 Službeni glasnik BiH 53/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Tehnička podrška stručnoj službi za internet Otvoreni Com Trade Banja Luka Banja Luka 23.6.2011. 40,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Dopuna izvedbenog projekta za nadogradnju objekta PSC Banja Luka Pregovarački ARS STUDIO d.o.o. Banja Luka 25.7.2011. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka pismonosne ambalaže (za službene potrebe i dalju upotrebu) Pregovarački Primaprom d.o.o. Banja Luka 9.8.2011. 30.302,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Potrošni materijal za računarsku opremu Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 8.8.2011. 142.289,26 Službeni glasnik BiH 68/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Potrošni materijal za opremu za žigosanje Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.8.2011. 22.819,12 Službeni glasnik BiH 68/11