JP Gradska toplana Brod

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Gradska toplana Brod Predmet ponude je dugoročni kredit u iznosu od 1.000,000,00KM Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 20.9.2011. 124.229,76 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Gradska toplana Brod Nabavka naftnog derivata lož ulja srednjeg ili teškog Pregovarački OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.12.2012. 1.726.400,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Gradska toplana Brod Bankarske usluge kreditiranja Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 11.1.2013. 827.606,58 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Gradska toplana Brod Nabavka naftnog derivata-lož ulja teškog (LUT) Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.11.2013. 1.029.000,00 Službeni glasnik BiH 95/13