JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica (ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik)

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica (ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik) Nabavka električnih rudarskih kablova za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 23.9.2011. 278.415,00 Službeni glasnik BiH 80/11