Zavod za javno zdravstvo TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za javno zdravstvo TK Nabavka goriva i maziva za potrebe ugovornog organa za 2011. godinu Konkurentski Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 23.8.2011. 18.285,98 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Osiguranje imovine Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 2.9.2011. 721,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Osiguranje automobila (kasko i automobilska odgovornost) Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 2.9.2011. 2.440,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Zavod za javno zdravstvo TK Licence Microsoft proizvoda i licence za sigurnosni uređaj CISCO ASA 5510, instalacija Windows servera 2008 standard edition i pridruživanje domeni zavoda Otvoreni NEONETX d.o.o. Tuzla Tuzla 21.11.2011. 42.305,13 Službeni glasnik BiH 96/11
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: Kancelarijski namještaj Otvoreni KRANING PURAČIĆ d.o.o. Lukavac 14.1.2012. 5.500,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Namještaj za mikrobiološki i hemijski laboratorij prema tehniškoj specifikaciji Otvoreni EURO LAB Bijeljina 16.1.2012. 20.623,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Digestor za hemijski laboratorij Otvoreni EURO LAB Bijeljina 16.1.2012. 6.685,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: Automatski sistem za brzu identifikaciju bakterija i gljiva sa pripadajućom opremom i potrošnim materijalom Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 7.3.2012. 55.925,28 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Biosigurnosni laminarni kabineti klase II - vertikalni protok zraka Otvoreni FAMA BIOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 18.600,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Tresilica Otvoreni EMEDING d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 2.860,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 6: Tehnička vaga sa utegom Otvoreni EMEDING d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 1.090,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 8: Vodeno kupatilo Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.3.2012. 1.628,99 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 9: Inkubator Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 8.3.2012. 2.303,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: Osiguranje zaposlenih - kolektivno osiguranje zaposlenih Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 18.9.2012. 3.302,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Osiguranje imovine (opasnost od požara i nekih drugih opasnosti sa dopunskim rizicima, krađa na prvi rizik do iznosa od 3.500,00 KM po objektu, izliv vode na prvi rizik: za opremu do iznosa 1.000,00 KM, a za objekte do iznosa 3.000,00 KM) Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 18.9.2012. 599,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Osiguranje motornih vozila - auto odgovornost i kasko osiguranje Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Tuzla 18.9.2012. 1.995,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Zavod za javno zdravstvo TK Nabavka vakcina protiv gripe Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 25.10.2012. 64.500,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: Depozitni i transakcijski račun (dva odvojena računa) Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Transakcijski račun - Primarna zdravstvena zaštita Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 3: Transakcijski račun - Bolnička zdravstvena zaštita Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 5: Transakcijski račun - Ortopedska i ostala pomagala Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 6: Transakcijski račun - Stručna služba Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 10: Transakcijski račun - Račun rezervi Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 31.12.2012. 1,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: ATCC sojevi Otvoreni Biognost BH Sarajevo 4.2.2013. 1.664,40 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 2: Gotove podloge Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.2.2013. 1.593,44 Službeni glasnik BiH 22/13