Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Reparacija aparata za Igre na sreću marke Golden Gate - Multi game Pregovarački Evona electronic d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Reparacija aparata za Igre na sreću marke FV-622 Classic Streamline Pregovarački HTC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.12.2010. 102.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Dizel (Euro 5) do 26.000 litara i bezolovni benzin 95 do 1.500 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 45.347,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Do 12.000 litara lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 16.608,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka usluga, održavanje ORACLE baze podataka Lutrije BiH Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 14.12.2010. 9.178,16 Službeni glasnik BiH 1/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: 6.000.000 pomoćnih listića za loto i klađenje dimenzija 152,40 mm x 101,50 mm Otvoreni PRINT GRUPA d.d. Brezje Hrvatska 11.2.2011. 62.899,50 Službeni glasnik BiH 5/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: 50.000 termo rola Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 376.500,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Personalni računari Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 10.1.2011. 15.864,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: UPS uređaji, tastature i bar-code čitači Pregovarački UNI-EXPERT d.o.o. Sarajevo 10.1.2011. 14.485,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 3: Notebook računari Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 10.1.2011. 6.788,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 4: Monitori i s?tampači Pregovarački UNI-EXPERT d.o.o. Sarajevo 10.1.2011. 3.355,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Najam novih aparata za igre na sreću Otvoreni CHILLY ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo 14.2.2011. 417.600,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Oglašavanje Lutrije BiH putem teletexta RTV FBiH Pregovarački RADIO-TELEVIZIJA FBIH Sarajevo 10.2.2011. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka usluga, oglašavanje Lutrije BiH na internet portalu Sarajevo-x.com Pregovarački INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 28.2.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka roba, 32 (tridesetdva) putnička automobila za potrebe nagradnog fonda Lutrije BiH Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.3.2011. 926.496,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka roba, sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, zamjenskih - kompatibilnih kertridža i tonera, sredstava za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 67.897,80 Službeni glasnik BiH 29/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka roba, sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, zamjenskih - kompatibilnih kertridža i tonera, sredstava za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni Ecoton d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 16.996,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka roba, sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, zamjenskih - kompatibilnih kertridža i tonera, sredstava za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 28.905,50 Službeni glasnik BiH 29/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Oglašavanje Lutrije BiH u dnevnom listu Oslobođenje Pregovarački OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 8.4.2011. 49.934,50 Službeni glasnik BiH 34/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka usluga kreative i produkcije za kooperativni identitet Lutrije BiH Pregovarački VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2011. 127.000,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Javna nabavka usluga, promocija nagradnih igara Lutrije BiH na studentskom EFM radiju Pregovarački STUDENTSKI EFM-RADIO Sarajevo 25.4.2011. 13.200,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Nabavka bubnjevi za izvlačenje brojeva u igri Joker i Bingo +. Pregovarački Editec UK Ltd Velika Britanija 9.5.2011. 136.516,95 Službeni glasnik BiH 39/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Javna nabavka roba, nadogradnja online softvera za prodaju, isplatu i evidenciju distribucije instant i expres srećki, nadogradnja online softvera za upravljanje evidencijom registrovanih korisnika i njihovih računa putem interneta i uplatu klađenja, kao i održavanje terminalskog i aplikativnog softvera. Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 13.5.2011. 78.526,57 Službeni glasnik BiH 42/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Javna nabavka roba, nadogradnja online softvera za prodaju, isplatu i evidenciju distribucije instant i expres srećki, nadogradnja online softvera za upravljanje evidencijom registrovanih korisnika i njihovih računa putem interneta i uplatu klađenja, kao i održavanje terminalskog i aplikativnog softvera. Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 13.5.2011. 58.968,27 Službeni glasnik BiH 42/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 3: Javna nabavka roba, nadogradnja online softvera za prodaju, isplatu i evidenciju distribucije instant i expres srećki, nadogradnja online softvera za upravljanje evidencijom registrovanih korisnika i njihovih računa putem interneta i uplatu klađenja, kao i održavanje terminalskog i aplikativnog softvera. Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 13.5.2011. 98.925,96 Službeni glasnik BiH 42/11