Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Cazin Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 207.360,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Velika Kladuša Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 205.633,08 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Pružanje usluga dovršetka poslova komasacija dijela općine Livno Ograničeni Trafficon d.o.o. Odžak Odžak 13.12.2010. 55.207,25 Službeni glasnik BiH 1/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Obnova geodetske mreže Čelića Otvoreni AMG d.o.o. Visoko Visoko 30.12.2010. 45.279,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Obnova geodetske mreže Sapne Otvoreni BN PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 45.033,30 Službeni glasnik BiH 18/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Obnova geodetske mreže Srebrenika Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 43.013,07 Službeni glasnik BiH 18/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Digitalizacija katastarskih planova za cijele ili dijelove područja općina: Lot 1 Čapljina, Čitluk, Grad Mostar, Jablanica i Prozor-Rama Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak Odžak 8.12.2010., 3.2.2011., 14.12.2010. 137.782,60 Službeni glasnik BiH 42/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja Općine Lukavac Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 28.9.2010. 98.854,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja Općine Orašje Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 28.9.2010. 76.397,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja općina: Čapljina, Čitluk, Grad Mostar, Jablanica, Neum, Prozor-Rama i Ravno Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 16.8.2011. 122.172,80 Službeni glasnik BiH 68/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja općina: Grude, Posušje i Srebrenik Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 23.8.2011. 106.646,40 Službeni glasnik BiH 80/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 20.6.2012. 158.948,58 Službeni glasnik BiH 50/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Geodet d.o.o. Sarajevo Istočni stari grad 20.6.2012. 127.249,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 20.6.2012. 83.685,90 Službeni glasnik BiH 50/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 26.6.2012. 54.141,32 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 5.7.2012. 55.647,35 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 13.7.2012. 122.472,24 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 4: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 168.743,70 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Izrada pregledne topografske karte Bosne i Hercegovine razmjere 1:300 000 Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 14.11.2013. 94.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općine Banovići Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 51.610,26 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općine Lukavac Otvoreni BN PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.5.2014 50.399,64 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina Gračanica i Olovo Otvoreni Geodet d.o.o. Sarajevo Istočni stari grad 6.5.2014 51.458,67 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 4: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina Čelić, Kalesija, Sapna Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 6.5.2014 42.865,97 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 5: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina: Foča-Ustikolina, Kakanj, Vareš, Visoko, Zenica Otvoreni Geodet d.o.o. Sarajevo Istočni stari grad 6.5.2014 67.198,03 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 6: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina Čitluk, Neum, Prozor-Rama, Ravno Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 55.958,97 Službeni glasnik BiH 46/14