Vlada BPK, Goražde

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada BPK, Goražde Lot 1: Pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje voznog parka u vlasništvu BPK-a Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 15.6.2011. 100.434,78 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 2: Pružanje usluga održavanja voznog parka u vlasništvu BPK-a Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 19.8.2011. 147,42 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 3: Pružanje usluga sukcesivne isporuke materijala za informatičku opremu Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 19.8.2011. 52.163,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 4: Pružanje usluga isporuke i servisiranja informatičko-tehničke opreme Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 19.8.2011. 135.453,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 5: Pružanje usluga tekućeg održavanja zgrada u vlasništvu BPK-a Goražde Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 19.8.2011. 3.425,20 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 7/1: Pružanje usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području BPK-a Goražde i Osnovne muzičke škole Avdo Smailović Goražde, te redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu-Odjeljenje Goražde Otvoreni ATTP Centroprevoz d.o.o. Goražde 20.5.2011. 165,80 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 7/2: Pružanje usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području BPK-a Goražde i Osnovne muzičke škole Avdo Smailović Goražde, te redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu-Odjeljenje Goražde Otvoreni Goraždeprevoz d.o.o. Goražde 20.5.2011. 20,40 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 7/3: Pružanje usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području BPK-a Goražde i Osnovne muzičke škole Avdo Smailović Goražde, te redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu-Odjeljenje Goražde Otvoreni Drina-bus d.o.o. Foča 20.5.2011. 19,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 1: Pružanje usluga osiguranja službenih motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 19.8.2011. 20.177,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 2: Pružanje usluga osiguranja imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 5.9.2011. 5.441,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 3: Pružanje štamparskih usluga, uključujući uslugu izrade, lektorisanja, štampanja i ukoričavanja službenih novina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 19.8.2011. 88.476,20 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Osiguranje zaposlenika u institucijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Goražde 30.12.2011. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada BPK, Goražde Isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 30.12.2011. 48.489,80 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada BPK, Goražde Isporuka goriva za službena motorna vozila i lož-ulja za kotlovnice Otvoreni Enol d.o.o Goražde 30.12.2011. 919.572,65 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada BPK, Goražde Isporuka materijala za tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Novogradnja d.o.o. Goražde Goražde 12.1.2012. 2.125,14 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka sredstava za održavanje voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (autodijelovi) Otvoreni Enol d.o.o Goražde 8.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga održavanja voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 8.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka materijala za informatičku opremu (toneri, ketridži i sl.) Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Isporuka i servisiranje informatičko-tehničke opreme Otvoreni Drinex d.o.o. Goražde 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga tekućeg održavanja zgrada u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Goražde stan d.o.o. Goražde 1.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga osiguranja službenih motornih vozila u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Goražde 8.4.2013. 20.818,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga osiguranja imovine u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 10.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje štamparskih usluga, uključujući uslugu izrade, lektorisanja, štampanja i ukoričavanja Službenih novina Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga osiguranja zaposlenika u institucijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni ASA OSIGURANJE d.d. SARAJEVO Sarajevo 27.3.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 4.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13