Ured za veterinarstvo BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ured za veterinarstvo BiH Lot 1: Stilbeni, derivati stilbena i njihove soli i esteri (A1) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 5.388,40 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 2: Antitireoidne supstance (A2) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 11.538,07 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 3: Steroidi (A3) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 37.254,25 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 4: Laktoni rezorcilne kiseline (A4) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 6.040,41 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 5: Beta-agonisti (A5) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 7.413,80 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 6: Zabranjene supstance (A6) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 49.849,75 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 7: Antibakterijske supstance (B1) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 158.412,62 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 8: Antihelmintici (B2a) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 116.435,30 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 9: Kokcidiostatici (B2b) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 28.931,28 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 10: Karbamati i piretroidi (B2c) Otvoreni Zavod za zdravstveno varstvo Maribor Slovenija 7.6.2011. 17.626,96 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 11: Sedativi (B2d) Otvoreni Hrvatski veterinarski institut Hrvatska 10.8.2011. 6.360,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 12: Nesteroidni protuupalni lijekovi (B2e) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 5.785,44 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 13: Ostale farmakološki aktivne supstance (B2f) Otvoreni Hrvatski veterinarski institut Hrvatska 7.6.2011. 3.980,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 14: Organohlorna jedinjenja (B3a) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 14.870,26 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 15: Organofosforna jedinjenja (B3b) Otvoreni Zavod za zdravstveno varstvo Maribor Slovenija 7.6.2011. 9.830,42 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 16: Teški metali (hemijski elementi) (B3c) Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 7.6.2011. 4.032,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 17: Mikotoksini (B3d) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 4.016,25 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 18: Boje (B3e) Otvoreni Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd Srbija 7.6.2011. 518,30 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 19: Monitoring virusnih bolesti riba - salmonide Otvoreni Veterinarski fakultet Sarajevo Sarajevo 7.6.2011. 40.480,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 20: Monitoring virusnih bolesti riba - ciprinide Otvoreni Veterinarski fakultet Sarajevo Sarajevo 7.6.2011. 17.600,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 21: Aktivni monitoring avijarne influence kod divljih ptica Otvoreni Veterinarski fakultet Sarajevo Sarajevo 7.6.2011. 37.600,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Ured za veterinarstvo BiH Lot 1: Nabavka vakcina protiv bruceloze malih preživara za konjuktivalnu aplikaciju i pripadajuće zaštitne opreme Otvoreni CZ Veterinaria S.A. Italija 14.12.2011. 93.600,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Ured za veterinarstvo BiH Lot 2: Nabavka ušnih markica za male preživare (identifikacijske i vakcinalne) Otvoreni Inop d.o.o. Srbija 4.11.2011. 147.090,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Ured za veterinarstvo BiH Lot 3: Nabavka laboratorijskog materijala za kontrolu bruceloze kod goveda Otvoreni BOSNA-VET d.o.o. Zenica Zenica 16.11.2011. 667.415,00 Službeni glasnik BiH 7/12