MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Trebinje Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 77.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Bileća Bileća Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 27.040,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Gacko Gacko Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 27.040,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Nevesinje'' Nevesinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 34.760,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 5: Nabavka goriva za Preduzeće i RJ Elektro-Ljubinje'' Ljubinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 23.11.2010. 17.360,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 6: Nabavka goriva za Poslovnicu Berkovići Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Trebinje'' Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 29.11.2010. 33.120,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Bileća Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 3.11.2010. 22.770,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Gacko Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 13.10.2010. 23.633,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Nevesinje'' Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 5: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Ljubinje'' Otvoreni GP Građevinar d.o.o. Ljubinje 29.11.2010. 9.270,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 6: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Trebinje'' Otvoreni GP Građevinar d.o.o. Ljubinje 29.11.2010. 34.370,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 7: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Bileća Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 8: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Gacko Otvoreni Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 9: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Nevesinje Otvoreni Samostalni preduzetnik Jamina Milan Nevesinje 4.11.2010. 18.811,30 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 10: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Ljubinje Otvoreni GP Građevinar d.o.o. Ljubinje 29.11.2010. 5.880,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Ispitivanje i verifikacija brojila električne energije Pregovarački Orao a.d. za proizvodnju i remont Bijeljina Bijeljina 23.5.2011. 46.108,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Usluga tehničkog pregleda vozila Pregovarački BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 29.6.2011. 18.407,00 Službeni glasnik BiH 61/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Obnavljanje Microsoft licenci za softverske pakete Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 22.7.2011. 219.697,52 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Drveni kestenovi stubovi Otvoreni LIGNO KOMERC d.o.o. Kozarska Dubica 29.7.2011. 337.199,85 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Jelovi impregnisani stubovi Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 29.7.2011. 451.526,40 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Revizija finansijskog poslovanja Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske za 2011. godinu Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka Banja Luka 10.11.2011. 224.000,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka distributivnih energetskih transformatora Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 12.1.2012. 108.056,10 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka provodnog materijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 18.1.2012. 78.367,70 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka provodnog materijala Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 12.1.2012. 153.880,00 Službeni glasnik BiH 7/12