JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za 2010/11. godinu Konkurentski Defter d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 4.281,38 Službeni glasnik BiH 61/11
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 10.7.2012. 58.380,85 Službeni glasnik BiH 58/12
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 1: Rekonstrukcija krova Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 31.10.2012. 43.972,22 Službeni glasnik BiH 92/12
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 2: Rekonstrukcija fasade Bolničke zgrade Otvoreni Mega-Projekt Bratunac 31.10.2012. 42.913,41 Službeni glasnik BiH 92/12
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Pružanje usluga grijanja putem korištenja energenta na biomasu PELLET Otvoreni BIOENERGI d.o.o.Vitez Vitez 7.1.2013. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.2.2013. 27.974,74 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 5.2.2013. 4.925,64 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Nabavka ambulantnog vozila za potrebe bolnice Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 29.10.2013. 78.744,62 Službeni glasnik BiH 93/13