Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 1: Topli i hladni napitci Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 24.5.2011. 2.737,04 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 2: Kancelarijski materijal Konkurentski AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.5.2011. 979,70 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 3: Auto-gume Konkurentski NIPEX d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 1.032,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 4: Nabavka goriva i maziva Konkurentski Energopetrol d.d. Sarajevo 14.6.2011. 7.326,50 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 5: Nabavka materijala za čišćenje i potrošnog materijala Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 25.5.2011. 992,82 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 6: Nabavka auto dijelova, automehaničarski, autoelektričarski, limarski i farbarski radovi za vozila tipa VW Konkurentski NIPEX d.o.o. Tuzla 30.5.2011. 4.815,02 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 7: Rezervni dijelovi za računare, periferne uređaje, isporuka tonera za računare, faks aparat i kopir aparat Konkurentski AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.5.2011. 1.189,99 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 9: Osiguranje motornih vozila (obavezno i kasko) Konkurentski Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 30.5.2011. 1.596,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 10: Oglašavanje u javnim glasilima i dnevnoj štampi Konkurentski OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 6.7.2011. 1.170,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 886,64 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 590,46 SG 72/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Ilidža 12.8.2015. 1.505,70 SG 72/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 2.747,61 SG 76/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 1.349,82 SG 93/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 1.012,00 SG 93/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 712,16 SG 99/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 456,27 SG 99/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 3.507,22 SG 99/15