Opština Bileća

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bileća Izgradnja sekundarne mreže vodovodnog sistema Mirilovići Otvoreni GP Građevinar d.o.o. Ljubinje 4.7.2011. 130.582,97 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Bileća Izvođenje radova na asfaltiranju ulice Simeona Dobriševskog u Bileći Otvoreni MDM Nevesinje Nevesinje 5.7.2011. 139.327,73 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Bileća Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji opštinske zgrade Otvoreni Konzorcijum GP Herc gradnja a.d. i Konstruktor-inžinjering d.o.o. Bileća 3.11.2011. 2.496.919,53 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Bileća Izrada Glavnog Projekta III Etape I Faze i I Etape II Faze separatnog kanalizacionog sistema upotrebljenih i oborinskih voda grada Bileće Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.11.2011. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Bileća Izbor banke koja će plasirati dugoročni kredit u visini od 2.400.000 KM Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 6.2.2012. 3.302.118,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Opština Bileća Lot 1: Prevoz učenika srednjih školana relacijama: Bileća -Trebinje, Bileća - Baljci, Bileća - Mirilovići, Bileća - Čukovići, Bileća - Podtuhor Otvoreni Jugoprevoz a.d. Bileća 12.3.2012. 66.816,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Opština Bileća Lot 2: Prevoz učenika srednjih škola u 2012. godini na relacijama : Bileća-Berkovići, Bileća-Korita, Bileća-Orahovice Otvoreni Herceg Trans d.o.o. Bileća 12.3.2012. 70.992,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Opština Bileća Lot 1: Izvođenje radova na asfaltiranju Kosovske ulice Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 20.6.2012. 148.078,86 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Bileća Lot 2: Izvođenje radova na asfaltiranju ulice Živojina Mišića Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 20.6.2012. 71.270,12 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Bileća Izvođenje radova na izgradnji Gradske kapele sa okolnim uređenjem Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 10.8.2012. 472.365,07 Službeni glasnik BiH 68/12
Opština Bileća Izbor banke koja će plasirati dugoročni kredit u visini od 1.700.000,00 Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 16.12.2013. 1.700.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Bileća Lot 1 - Pružanje usluga prevoza učenika srednjih škola u 2015. godini Otvoreni Jugoprevoz a.d. Bileća 31.8.2015. 30.326,72 SG 74/15
Opština Bileća Lot 2 - Pružanje usluga prevoza učenika srednjih škola u 2015. godini Otvoreni Herceg Trans d.o.o. Bileća 31.8.2015. 19.001,12 SG 74/15